Професионална програма
Loading...
Axiomatik avatar Axiomatik 1582 Точки

Refactored Code: 

// function demo(food, hay, cover, weight) {
function demo(input) {
  // exam input comes as array
  let [food, hay, cover, weight] = input;

  let foodGr = food * 1000;
  let hayGr = hay * 1000;
  let coverGr = cover * 1000;
  let weightGr = weight * 1000;
  let days = 1;

  while (days <= 30) {
    foodGr -= 300;
    if (days % 2 === 0) {
      hayGr -= (foodGr * 5) / 100;
    }
    if (days % 3 === 0) {
      coverGr -= weightGr * 0.3333;
    }
    // days++ used at the end of the cycle
    days++;
  }
  let foodKg = foodGr / 1000;
  let hayKg = hayGr / 1000;
  let coverKg = coverGr / 1000;

  // foodKg, hayKg, coverKg in validations
  if (foodKg >= 0 && hayKg >= 0 && coverKg >= 0) {
    console.log(`Everything is fine! Puppy is happy! Food: ${foodKg.toFixed(2)}, Hay: ${hayKg.toFixed(2)}, Cover: ${coverKg.toFixed(2)}.`)
    // || must be used for other case
  } else if (foodKg < 0 || hayKg < 0 || coverKg < 0) {
    console.log('Merry must go to the pet store!') // '!' must be used in message
  }

}

 

;-)

 

0
NataliaD avatar NataliaD 0 Точки

Здравейте!

И при мен нещо липсва и не мога да разбера какво! Моля, ако някой може, да помогне!

https://pastebin.com/5f0MeBJa

0
NataliaD avatar NataliaD 0 Точки

Намерих си грешката devil

0