Какво е необходимо, за да се освободим напълно от макроси и заглавни файлове?

Кои са проблемите, които не трябва да се решават, освен по причини, свързани с обратна съвместимост, за да се отървете напълно от тях? Знам,https://omegle.onl/ че много от последните функции са насочени към тази цел, но също така смътно знам, че все още се нуждаем от макроси и заглавни файлове по причини, различни от обратна съвместимост.