Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
XThunderX avatar XThunderX 0 Точки

07. Vending Machine C# - Compile time error

Здравейте хора, може и да е смешно, но 100 часа се лутам в задачата Vending machine. Реших я и нулевият тест работи във Visual Studio, но в Judge ми дава Compile time error. Опитвах някакси да я оправя, но не успявам. Ще ви бъда много благодарен ако подметнете някакъв хинт.

Ето го и кода:

using System;

namespace Vending_Machine
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double coinsInMachine = 0;

            string command = Console.ReadLine();
            while (command != "Start")
            {
                double coins = double.Parse(command);

                if (coins == 0.1 || coins == 0.2 || coins == 0.5 || coins == 1 || coins == 2)
                {
                    coinsInMachine += coins;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($"Cannot accept {coins}");
                }

                command = Console.ReadLine();
            }

            string product = Console.ReadLine();
            while (product != "End")
            {
                double price = 0;

                if (product == "Nuts")
                {
                    price = 2;
                }
                else if (product == "Water")
                {
                    price = 0.7;
                }
                else if (product == "Crisps")
                {
                    price = 1.5;
                }
                else if (product == "Soda")
                {
                    price = 0.8;
                }
                else if (product == "Coke")
                {
                    price = 1;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Invalid product");
                }

                if (coinsInMachine < price)
                {
                    Console.WriteLine("Sorry, not enough money");
                }
                if (coinsInMachine >= price)
                {
                    coinsInMachine -= price;
                    Console.WriteLine($"Purchased {product.ToLower()}");
                }

                product = Console.ReadLine();
            }

            Console.WriteLine($"Change: {Math.Abs(coinsInMachine):F2}");
        }
    }
}

 

Тагове:
0
Fundamentals Module
Vicizlat avatar Vicizlat 15 Точки

Има някакъв проблем с Judge и на всичко дава Compile time error. Изчакай да го оправят и тогава си пробвай решението.

0
XThunderX avatar XThunderX 0 Точки

Ясноо...благодаря

0