Loading...
UPSKILL ПРОГРАМА

Artificial Intelligence

4 курса в програмата
36 кредита
Информирай ме

Предимства

Upskill benefits

Учебен план без алтернатива

Специално разработен учебен план, обхващащ актуалните ключови теми в сферата

Upskill certificates

Изявени преподаватели-практици

Обучение директно от изявени преподаватели, с дългогодишен практически опит в сферата

Upskill mentorship

Практически умения

Изграждане на практически умения, с цел конкурентоспособност пред работодателите

Upskill certificates

Менторство и общност

Индивидуална помощ от ментори и участие в активна общност

Учебен план

Math Concepts for Developers

Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са нужни на курсистите, за да започнат кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберат как се работи с матрици и вектори, къде и защо се използват комплексни числа, каква връзка има производната на функция със скоростта и други. В лекционните занятия ще бъдат въведени новите концепции и примери за използването им в реалния живот, а по време на практическите занятия същите ще бъдат затвърдени с писане на код (на езика Python). Курсът може да бъде отправна точка към области като: дизайн на алгоритми, обработка и анализ на данни, програмиране с научни цели, машинно обучение, криптография и други.

Data Science

По време на този курс участниците ще формират точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на обучението, курсистите ще са в състояние да управляват цялостния процес по събиране и обработване на данни: от задаването на правилни въпроси до публикуването на резултат. Освен това, ще притежават и разработено портфолио, което демонстрира тези познания.

По време на курса участниците ще си отговорят на въпроси от практиката, като:

• Как се избира точен метод за анализ на данните?;
• Как се прилага научният метод за взимане на решения?;
• Как се използват статистическите методи за правене на изводи?;
• Как се събират и изчистват данните, за да бъдат подготвени за анализ и моделиране?;
• Как се извършва моделирането на данните?;
• Какво е Exploratory data analysis и как се прилага?

Курсът завършва с насоки за изграждане на цялостно data science приложение – архитектура на кода и структура на изследванията. Обучението е практически ориентирано и новите концепции ще бъдат затвърдени с писане на код.

Machine Learning

Machine Learning е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как хората да накарат компютрите да дават решения без да бъдат специално програмирани преди това.

В този курс участниците ще се запознаят с основите, благодарение на които работят всички алгоритми за машинно обучение. Записалите се ще разгледат основните типове задачи, до които може да сведе всеки реален проблем. За всяка задача ще се запознат с няколко алгоритъма, които я решават, а за всеки алгоритъм ще разберат кога се използва, как се обучава и тества. По време на обучението ще се решават редица практически задачи, като се използва езика Python – един от най-популярните езици за целите на науката и работата с данни. Обучението, само по себе си, или в комбинация с познания по математика и data science, е отправна точка за кариерно развитие: за позиции като Machine Learning Engineer, Applied Machine Learning Researcher, Data Scientist или подобни на тях.

Deep Learning

В този курс участниците ще се запознаят с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещаме, как ги решаваме и как гарантираме коректната работа на моделите си. Заедно с това ще се изследва как с помощта на абстракцията и комбинирането на градивни елементи курсистите ще могат да изграждат, обучават и тестват сложни архитектури. Ще разберат какви базови принципи стоят зад съвременните изследвания и приложения на невронните мрежи, как да следват принципите си и как да създават свои, оригинални решения. Участниците ще разгледат случаите, в които дълбоките невронни мрежи намират най-голямо приложение - работата с изображения и естествени езици; ще разберат как работят генеративните модели и как да научат един модел да взема автономни решения.

Умения, които ще придобиеш

 • Skills Работа с методи и математически принципи за решаване на задачи
 • Skills Анализ, дизайн и имплементация на решения
 • Skills Работа с основни понятия от математиката
 • Skills Документиране на процес по решаване на задачи
 • Skills Писане на код с научна цел
 • Skills Работа с числени методи
 • Skills Намиране и събиране на данни
 • Skills Анализиране и визуализация на данни
 • Skills Изграждане на цялостно приложение
 • Skills Почистване на данни и подготовка за анализ
 • Skills Прилагане на научния метод върху реални въпроси и проблеми
 • Skills Работа с oснови на моделирането на данни
 • Skills Умения за изследване на проблеми и предлагане на решения
 • Skills Познания за цялостния процес
 • Skills Създаване на модели, които решават задачи от практиката
 • Skills Основни принципи на machine learning
 • Skills По какъв начин работят алгоритмите, как се тестват и дебъгват
 • Skills Приложение на machine learning за лични и професионални цели
 • Skills Моделиране на регресионни и класификационни задачи
 • Skills Работа с таблични данни и изображения
 • Skills Работа с естествени езици и времеви редове
 • Skills Дебъгване на проблеми и гарантиране на резултати
Виж още

За кого е подходяща програмата?

Програмата е подходяща за напълно начинаещи курсисти, които желаят да развият познанията си в областите от приложната математика и изкуствения интелект, както и за всички, които желаят да се развиват в машинното обучение и алгоритмичното обработване на масиви от данни, моделирани с подобаващо силни модели. Нужното ниво на английски език, необходимо за програмата, трябва да отговоря на B2.
Certificate

Ще получа ли сертификат?

След преминаване на изпита в края на всеки курс от Upskill програмата, ще придобиете сертификат от СофтУни, ако получите оценка равна или по-висока от Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите и държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК. Освен това можете да получите и сертификат за завършена Upskill програма при наличие на всички сертификати за курсовете в съответната програма.

Защо да се запиша?

 • Why to apply

  Учебен план без алтернатива

  Задълбочен учебен план за изграждане на реални практически умения
 • Why to apply

  Звезден преподавателски състав

  Ще ти преподават топ преподаватели-практици от IT индустрията
 • Why to apply

  Менторство

  Получаваш индивидуална помощ от ментор в усвояване на учебния материал
 • Why to apply

  Достъпност

  Обучаваш се онлайн, гледайки занятията на живо или на запис, в удобно за теб време
 • Why to apply

  Доживотен достъп до ресурси

  Получаваш доживотен достъп до всички видео записи от занятия и учебни ресурси
 • Why to apply

  Активна учебна общност

  Ставаш част от огромна общност за споделяне на знания и опит
Upskill program

Artificial Intelligence

Предимства на програмата

 • Учебен план без алтернатива
 • Практически умения
 • Изявени преподаватели-практици
 • Менторство и общност

Ще те информираме, когато програмaта бъде отворена за записване.

Попълни данните си и бъди сред първите, които ще научат подробности за програмата.

Често задавани въпроси

 • Upskill обученията са специализирани програми, които целят да изградят изцяло нови умения или да надградят и разширят вече съществуващите компетенции и знания в определена професионална сфера. В контекста на бързо развиващия се технологичен свят, тези обучения се превръщат в необходимост както за професионалисти, които искат да са конкурентоспособни и да напредват в кариерата си, така и за начинаещи, които искат да придобият изцяло нови знания иумения в конкретно направление. Upskill обученията предлагат възможност за изграждане и развиване на нови, актуални умения, които са високо ценени от работодателите. Те също така подпомагат развитието на критично мислене, адаптивност и способност за бързо учене. 

 • Програмата се провежда онлайн, като курсистите могат да гледат занятията на живо, в реално време или на запис в удобен за тях ден и час от всяка точка на света. Занятията ще се провеждат 1-2 пъти седмично с продължителност от 3 часа. По време на занятията на живо всички участници могат да задават въпросите си към преподавателя, както и да задават въпроси към ментор по всяко време. Всички курсисти имат възможност да се присъединят към затворени Facebook групи, където да обменят опит и идеи с останалите участници в курса. Всяко обучение завършва с практически изпит, който тества усвоените умения по време на обучението. Всички участници получават доживотен достъп до видео записите от обученията, както и до учебните материали

 • Upskill програмата е с продължителност от няколко месеца, като занятията ще се провеждат по 1-2 пъти в седмицата. Всяка тема е с продължителност от 3 часа. В този смисъл препоръчваме да отделите 3-6 часа седмично за занятията и още толкова за решаване на упражнения и писане на домашни. Тези часове са ориентировъчни и зависят от темпото, с което учите и времето, с което разполагате.

 • Изкуственият интелект (AI) е обширен раздел от компютърните науки, насочен към създаването на интелигентни машини. Тези машини са способни да изпълняват разнообразни задачи, които обикновено изискват човешки интелект. Напредъкът в областта на AI има голямо влияние върху начина, по който хората работят, комуникират и живеят. В съвременния свят AI играе ключова роля във възможността на уебсайтовете да разпознават емоциите на потребителите, подобрява машинния превод и допринася за разработването на самоуправляващи се автомобили. Също така, AI позволява персонализиране на рекламите в съответствие с желанията и нуждите на индивидуалните потребители. С развитието на технологията, AI продължава да променя обществото и да предоставя нови възможности и предизвикателства.

 • Разбирането на изкуствения интелект (AI) е от съществено значение в днешния свят, където технологиите играят ключова роля във всекидневието ни. AI не само променя начина, по който работим и живеем, но също така представлява основа за иновации и развитие в редица области. Като разберете принципите на AI, вие придобивате възможност да създавате и развивате нови технологии, които могат да променят света за по-добро. Така че, ученето на AI не само ви дава възможност за кариерно развитие, но и ви дава властта да формирате бъдещето. Най-ключовите предимства на AI са:

  • Предлага голям потенциал за кариерно развитие - AI е бързорастяща област с широк спектър от кариерни възможности. От разработчици на софтуер и инженери до специалисти по данни и научни изследователи, уменията в AI са търсени в много индустрии и сектори.
  • Бързина и ефективност - C++ е високопроизводителен език, който позволява да се създадат приложения с висока производителност. Това го прави подходящ избор за разработка на софтуер, където бързината е от съществено значение.
  • Иновации и решаване на проблеми - уменията в AI ви позволяват да създадете новаторски продукти и услуги, които могат да променят начина, по който работи светът. AI може да бъде използван за решаване на сложни проблеми в различни области, като здравеопазване, финанси, транспорт и други.
  • Растящо търсене на пазара на труда - с нарастването на автоматизацията и цифровизацията в бизнеса, търсенето на специалисти в областта на AI става все по-голямо. Познанията в тази област могат да ви осигурят конкурентно предимство при търсенето на работа.
  • Влияние върху бъдещето - AI има потенциала да промени света и да създаде по-добро бъдеще. Ученето на AI ви дава възможност да участвате в този процес на промяна и да допринесете за формирането на по-интелигентни и иновативни технологии.


  Като най-голям плюс да изучаваш AI в SoftUni е, че ще имате възможност да почерпите опит директно от изявени експерти по AI в България. Това не само ще ви предостави ценни практически знания, но и ще ви въведе в общността на професионалисти в сферата на изкуствения интелект. Ще получите възможността да се консултирате и да споделяте идеи с колеги и ментори, което може да ускори вашия професионален растеж в областта на AI.

 • Специалистите по изкуствен интелект (AI) играят ключова роля във високотехнологичната индустрия, като разработват и прилагат интелигентни системи и алгоритми, които имитират човешкия интелект. Те се занимават с широк спектър от дейности, включително разработка на алгоритми за машинно самообучение, изграждане на модели за разпознаване на образи и глас, анализ на данни, прогнозиране на тенденции и оптимизация на процеси. Освен това, специалистите по AI работят в различни области като роботика, автономни системи, биоинформатика, финанси, здравеопазване и други, като се стремят да развиват иновативни решения за реални проблеми. Техните умения и експертиза са от съществено значение за напредъка на технологичния свят и се очаква тази област да продължи да расте и да се развива в бъдеще.

 • На всички участници в Upskill програмите ще бъде дадена възможност за последващо надграждане на знанията и уменията чрез записване на отворени курсове. Екипът на СофтУни съвместно с водещи експерти е селектирал спеациални обучения, които ще ви дадат възможност за последващ напредък в желаната от вас сфера за развитие. Тези обучения ще бъдат достъпни на преференциална цена за всички курсисти в съответната upskill програма, независимо от оценките, с които са преминали курсовете.

 • Всеки курсист може да се откаже от обучението и цялата заплатена такса да му бъде възстановена до третото занятие от първия курс на програмата.

Габриела Бурлакова
Габриела Бурлакова
PHP Developer в E-act

Самото обучение в СофтУни за мен има изключително много позитиви, които видях още с първите няколко лекции. Курсовете са последователни, което дава възможност за концентриране на усилиятав една насока. Лекциите, включват много практика както като примери, давани от лекторите, така и под формата на лабове. Отборните проекти, от своя страна, са друг безспорен плюс на СофтУни. За мен изборът да бъда част от СофтУни със сигурност е правилен и сега, поглеждайки две години назад, осъзнавам кое е най-голямото му предимство. Това е шансът да видиш, че трудът с постоянство и мотивация води до постигане на всяка поставена цел. Този шанс получих аз в СофтУни и той промени коренно живота ми във всяко едно отношение.

Илиян Виденов
Илиян Виденов
Java Developer в SAP Labs

Реших да се занимавам с програмиране, защото винаги съм се интересувал от компютри, като проблемът единствено беше, че винаги съм мислел, че програмирането не е за мен. Това беше така, докато не попаднах на безплатния курс по Основи на програмирането, като на него разбрах, че нещата са ми сравнително лесни, не ме натоварват по какъвто и да е начин и съответно се справях доста добре с всичко,което трябваше да правя. Всички курсове в Софтуерния университет са много полезни, но ако трябва да отлича някои, те ще са ООП, КПК, Структури от данни и Алгоритми.

Александър Сеферинкин
Александър Сеферинкин
Software Developer в Software Group

В СофтУни срещнах изумителни учители, които ме научиха на много нови неща и ми дадоха много интересни казуси за решаване. СофтУни беше голям двигател за мен, показваше ми какво да уча и как най-добре да го приложа на практика. Като нов в програмирането тогава, мога да кажа, че СофтУни ме разви много, предизвиквайки ме с проблеми за решаване, които никога не бих си помислил, че съществуват. В СофтУни получих необходимата база, за да се усъвършенствам и да успея.

Даниел Петровалиев
Даниел Петровалиев
PHP Developer в NetInfo

Учебната програма на СофтУни е по-практически насочена и няма как да се случи да загубиш интерес към знанията и уменията, които предстои да усвоиш във времето. Истината е, че никога не ми е било скучно да посещавам лекции и да работя върху домашната си работа, защото те винаги са били съобразени с проектите, по които се работи в една реална IT компания - било то в България или по света. Няма нищо излишно и ненужнo всичко съответства на изискванията от работодателите на пазара на труда. Най-ценното, което ми даде СофтУни, е възможността да се запозная с всички тези мотивирани и целенасочени преподаватели и студенти, които срещнах тук от 2014 насам. Мисля си, че това най-много допринесе да навляза по-бързо в тази сфера и усили желанието ми да продължавам да се развивам.

Яна Славчева
Яна Славчева
.NET Developer в Easy Credit

За мен програмирането е постоянно решаване на проблеми и загадки, което много ми допада. Харесвам и това, че професията изисква постоянно да се учиш и да се развиваш. Преди Софтуерния университет нямах никакъв опит в програмирането. СофтУни ми даде здравите основи, на база на които надграждам и разширявам знанията и уменията си. Едни от най-полезните умения, които развих в СофтУни, са - как да подхождам към решаването на проблеми, как да работя в екип с колеги, как да стъпя във вече съществуващ код и да го надградя, как да изграждам успешно проекти от нулата и как да спазвам срокове. Смятам, че всички тези умения са основополагащи, за да може един софтуерен специалист да бъде успешен и полезен на работното си място.

Димитър Бонев
Димитър Бонев
JavaScript Developer в Tiger Technology

По време на обучението ми в СофтУни на няколко пъти ми се е налагало да стоя по 15 - 17 часа на денонощие с домашните, екипните проекти и подготовките за изпити. Имах няколкогодишен опит в програмирането, както и проекти за реални фирми и въпреки това обучението успяваше да ангажира почти всичкото ми време, независимо от натрупаните знания през годините. Освен всичко останало духът, който се образува между студентите е нещо неописуемо с думи. Нещо, което може само да се почувства и изживее. Това е дух на конкуренция, който в същото време затяга приятелските отношения между студентите все повече. Ние си помагахме с всичко, което можехме. Казвахме си едни на други, всичко което бяхме усвоили и научили. Палитрата от технологии, които усвоих тук, беше толкова пъстра, че се чудех с какво да се захвана да работя.

Георги Инков
Георги Инков
.NET Developer във Vivacom

Бях професионален музикант, но се ориентирах към програмирането, eдин приятел ме запали. И до ден днешен продължавам да идвам на курсове в СофтУни. Създадохме си свое собствено community. Обучението, преподавателите и приятелите от СофтУни ми помогнаха за един нов кариерен старт. Благодарение на менторската програма, която Софтуерния университет организира съвместно със стоите компании-партньори, успях да се запозная със своите бъдещи колеги и да стартирам работа в компания като Vivacom.

Преслав Михайлов
Преслав Михайлов
Софтуерен инженер във Visteon Electronics

Реших да се захвана с програмиране, защото мисля че професията е изключително интересна и предлага изключително много предизвикателства. Това което харесвам в професията си, е че точно поради това се налага постоянно да се развивам и да уча нови неща. Следствие от обучението си в СофтУни получих полезни знания и умения, но най-същественото и ценно нещо което получих е умението да се уча и развивам непрестанно.

Виктор Димитров
Виктор Димитров

Избрах да се обучавам в присъствена форма, за да имам личен контакт с преподавателите, както и с останалите курсисти. Така имах възможност да задавам въпросите, които ми изникваха в главата още на момента по време на лекцията или упражнението. Атмосферата мога да опиша като креативна и предразполагаща към личностно развитие. Всички курсове от програмата бяха полезни. Няма нещо от материала, който съм учил в СофтуУни, което да не съм използвал в работата си!

Илия Бакърджиев
Илия Бакърджиев

Присъствената форма на обучение има много предимства - реален контакт с лектори и колеги, с които да споделяте ценен опит! В СофтуУни има страхотно community от готини хора, които винаги са насреща, ако имаш нужда от помощ!

Габриела Станоева
Габриела Станоева

СофтУни е най-голямото предизвикателство, което съм поемал! Качеството на обучение, темпото на преподаване и приятното отношение са главната причина да се спра на академията. Атмосферата е уникална!

Даниел Кондов
Даниел Кондов

Това, което ми помогна най-много са уменията, придобити от множеството практични занятия в СофтуУни!

Ангел Бузов
Ангел Бузов

Избрах СофтУни, защото обучението е изключително иновативно и съвременно, следят се новите тенденции в технологичния свят и програмата се update-ва спрямо тях. Всичко е "straight to the point". Набляга се на практиката, а не на сухи теории.

Севгин Мустафов
Севгин Мустафов

Още от първата лекция усетих, че това е моето място. Беше ми изключително приятно. Отивах с голямо удоволствие, а се прибирах от там с нежелание. Атмосферата беше уникална и мотивираща. С ръка на сърцето ще кажа, че това е най-якото място за учене.

Здравко Ботушанов
Здравко Ботушанов

Атмосферата в СофтУни винаги е много позитивна, понякога дори веселяшка. Хората са супер готини и много лесно можеш да намериш нови приятели, както и доста полезни контакти.

Димитър Спасов
Димитър Спасов

Трябваше ми само една лекция от Programming Basics, за да се уверя, че Софтуерния университет е възможно най-добрата образователна система за мен. Съвременни технологии, иновативен учебен модел с много теория плюс необходимата практика, млади и ентусиазирани преподаватели! С помощта на СофтУни започнах работа още преди да завърша!

Божидар Тончев
Божидар Тончев

Най-полезен за моето развитие като програмист беше курсът "Programming Basics". Този курс ми даде основите, научи ме да мисля като програмист, а това е най-важното!

Artificial Intelligence
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.