Front-End Framework
Loading...

Front-End Framework

Кредити 15 Ниво: Advanced

За курса

Курсът "Front-End Framework" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA приложения, компоненти и други. Изучават се изгледи и шаблони за визуализация на данни (templates), модели, свързване на данни (data binding), работа с много изгледи, рутиране (routing), извличане на данни от REST услуги.

Умения, които ще придобиеш

 • Основни познания по TypeScript
 • Клиентски приложения с Angular
 • Работа с отдалечени услуги (REST)
 • Компонентно-базирани приложения
 • Какво е Single Page Applicaion
 • Работа с шаблони и рутиране
 • Основни познания по TypeScript
  Клиентски приложения с Angular
 • Работа с отдалечени услуги (REST)
  Компонентно-базирани приложения
 • Какво е Single Page Applicaion
  Работа с шаблони и рутиране