Курс C# MVC Frameworks - ASP.NET - март 2017

Курс C# MVC Frameworks - ASP.NET - март 2017

18 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Създаване на уеб приложеняе с работната рамка ASP.NET MVC
 • Създаване на уеб приложеняе с работната рамка ASP.NET MVC
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax

Тема

Course Introduction

Дата: 6 март 2017, 18:00 - 19:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC Introduction
 • Setup, Components Overview, Entity Framework

Дата: 6 март 2017, 19:00 до 22:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Essentials
 • Routing, Controllers, Request, Response, Razor

Дата: 7 март 2017, 14:00 до 18:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Essentials - Exercise
 • Mini-app with MVC and DB - CRUD without users

Дата: 8 март 2017, 10:00 до 14:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Essentials - Exercise
 • Mini-app with MVC and DB - CRUD without users

Дата: 10 март 2017, 18:00 до 22:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Essentials - Exercise
 • Mini-app with MVC and DB - Add users

Дата: 13 март 2017, 18:00 до 22:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Razor Engine
 • Advanced Syntax, Controls/Helpers, Data Validation

Дата: 14 март 2017, 14:00 до 18:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Filters
 • Pre/Post filters, Custom filters

Дата: 15-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Razor & Filters - Exercise
 • Exercise

Дата: 17-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Razor & Filters - Exercise
 • Exercise

Дата: 20-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - Identity
 • Authentication, Roles, Identity Filters

Дата: 21-ви март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - The Right Way: Architecture
 • Workshop: Areas, Inversion of Control, Automapping, Thin Controllers, Data Binding

Дата: 22-ри март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC Workshop - Exercise
 • Overall app with architrecture and identity

Дата: 24-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC Workshop - Exercise
 • Overall app with architrecture and identity

Дата: 27-ми март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - The Right Way: Control Flow
 • Error handling, Request interception…

Дата: 28-ми март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - The Right Way - Exercise
 • Exercise

Дата: 29-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

ASP.NET MVC - The Right Way - Exercise
 • Exercise

Дата: 31-ви март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

ASP.NET Web API - Introduction
 • Setup, Components Overview, Entity Framework

Дата: 3-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Web API - REST Services
 • REST Standard, Developing/Consuming Services

Дата: 4-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Web API - Exercises
 • Consuming with Postman

Дата: 5-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Web API - Exercises
 • Consuming with Postman

Дата: 7-ми април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Web API - Exercises
 • Consuming with Razor Ajax View Helpers, Dynamic/Static Partial Views

Дата: 10-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Pipeline
 • Request method pipe override, MVC/API config, Controller Factory

Дата: 11-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Pipeline - Exercise
 • Exercise

Дата: 12-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET - Unit Testing
 • Unit tests, Mocking HTTPContext

Дата: 18-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET - Unit Testing - Exercises
 • Exercises

Дата: 19-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET - Unit Testing - Exercises
 • Exercises

Дата: 21-ви април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Workshop
 • Overall app with MVC and Web API

Дата: 24-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Workshop
 • Overall app with MVC and Web API

Дата: 25-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Cookbook
 • SignalR, Security, Build and Release

Дата: 26-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ASP.NET Cookbook - Exercise
 • Exercise

Дата: 28-ми април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Project Defenses

Дата: 5-ти май, 10:00 - 18:00

Материали

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."