Управление на киберсигурността
Loading...
Семинар

Управление на киберсигурността

22.04.20 19:00 - 22:00 Учебна зала Experience гр. София, ул. Тинтява 15-17, етаж 1 Светлозар Каранешев
Гледайте безплатно онлайн семинар на тема "Управление на киберсигурността" нa 22 април 2020 г. (сряда) от 19:00 часа с лектор Светлозар Каранешев.

За Семинара

В първата част семинара ще обхване организационен аспект на киберсигурността, като ще се разгледат следните теми:
- рамки за управление на информационната сигурност, за контрол и киберрискове;
- ролята на трите линии на защита в управлението на киберрисковете;
- процес на управление на киберрисковете – рамки и стандарти за управление на риска и киберрисковете;
- разработване и управление на стратегия за киберсигурност – цели на стратегията;
- връзка с бизнес стратегията; план за прилагане на стратегията за киберсигурност.

Във втората на част на семинара ще се засегне човешкият аспект на киберсигурността и нейната култура. Ще се дискутира каква е ролята на организационната култура в постигането на целите на организацията, как да се изградят умения за екипи/организации в диагностиката и дизайна на културата на киберсигурност в съответствие със стратегията за киберсигурност на организацията, кои са подходите и инструментите за диагностициране на съществуваща култура на киберсигурност, създаване на желана бъдеща култура на киберсигурност и реализиране на тези идеи.

За Лектора

Светлозар Каранешев

Светлозар се занимава с оценка рисковете и ефективността на корпоративните и управленски системи, на
критични бизнес и оперативни процеси и функции. Има над 25 години опит в сферата на риска и финансите с практически опит в определянето на цели на организациите и осъществяване на промени, проектирането и  внедряването на системи за управление на риска и контрол, проектиране на организационни структури и процеси, бизнес развитие, реорганизация, преструктуриране и реинженеринг. Съосновател e на Лаборатория по риск култура (Risk Culture Lab) – нестопанска инициатива, чиято цел е да създаде възможности чрез поредица от събития и проекти да свързва експерти, да изгражда знания и да споделя най-добрите практики и опит в областта на културата
и риска.
Светлозар Каранешев photo