Предимствата и предизвикателствата на Agile методологиите - Зорница Николова

Предимствата и предизвикателствата на Agile методологиите - Зорница Николова

avatar Георги Дуранкиев 2 минути
Предимствата и предизвикателствата на Agile методологиите - Зорница Николова

Зорница Николова се занимава с изучаването и прилагането на Agile методи от над 10 години. Заедно с това, тя заема и преподавателска роля в СофтУни, водейки изключително успешни обучения за Agile и Scrum. Във връзка с предстоящото ни такова - Въведение в Agile Software Development - април 2017, ние решихме да ѝ зададем няколко въпроса, които адресират усвояването и преминаването към Agile методи на работа. Ето какво ни отговори тя:Представи се накратко и опиши профеисоналния си опит

Казвам се Зорница Николова. Работя в IT сферата от вече над 16 години, като през това време съм преминала през различни роли - работила съм като продуктов мениджър, 3-то ниво support, мениджър на екип. От над 10 години прилагам Agile методи в работата си - първо като член на Scrum екип, а после като Product Owner и мениджър на Scrum екипи. В последните две години се занимавам изцяло с Agile коучинг, т.е. помагам на различни организации (предимно ИТ, но не само) да вкарат Agile практики в работата и културата си.

Къде може да се прилагат Agile методологиите?

Agile методологиите са създадени в отговор на проблеми на IT индустрията, затова те в оригиналния си вид се занимават предимно с процесите по разработка и поддръжка на софтуер. Различните методологии имат специфики, които ги правят по-подходящи в определени фази от жизнения цикъл на продукта - това е нещо, за което ще говорим на курса.

Принципите и ценностите, които залягат в основата на Agile методологиите обаче са доста универсални и могат да бъдат приложени почти навсякъде. Много добре работят някои Agile практики например в сферата на услугите.

Какви предимства ни дават в работния процес спрямо алтернативите?

Прилагайки Agile методи, бихме могли да постигнем високо ниво на прозрачност по отношение на статуса на проектите ни, без да е необходимо проектният мениджър да е постоянно зает с репортинг и мониторинг. Освен това, итеративният подход при разработката осигурява по-бърза доставка, по-динамичен цикъл на обратна връзка и адаптация, което в крайна сметка осигурява на клиента продукт, съобразен в по-голяма степен с нуждите му. От гледна точка на екипа се постига доста по-добра ефективност поради фокуса върху най-приоритетните задачи, по-лесно се идентифицират проблемите и могат да се адресират. Екипът има доста повече свобода да участва във взимането на решения, което повишава мотивацията и ангажираността на хората и по-добре използва потенциала им.

Трудно ли е да се премине от вече готов работен процес към Agile?

За много компании тази промяна е предизвикателна, не толкова заради процесите - това е нещо, което се учи бързо, а заради промяната в модела на мислене и културата на организацията. Agile изисква от хората да бъдат отворени да търсят решения и да подобряват процесите си непрекъснато, а от мениджърите - да делегират някои решения на екипа и да трансформират ролята си в роля на коучове и лидери. В традиционни организации това означава доста сериозна трансформация, която може да отнеме дори години и изисква фокус и упорита работа.

Какви са предимствата на обучението, което ще водиш?

Освен теоретичните знания, които всеки участник може да придобие лесно,  ще споделя и своя практически опит. Ще представя примери от различни проекти, в които съм работила или работя, като всичко това ще направя интерактивно като отделя време и за въпроси и дискусии с участниците.

Записването за практическия курс Въведение в Agile Software Development - април 2017 е активно до 18-ти април, а местата са силно ограничени! Запазете своето още днес и се запознайте с всички начини, по които можете да повишите продуктивността на екипа си!