Loading...

Как е възникнал С++?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Как е възникнал С++?

Възникването на един програмен език не е рязко, революционно действие, а е плавен, постепенен процес, в който са натрупани опит, наблюдения, изводи. За пример мога да ви дам програмният език С++. Не, той не се е появил от нищото, а е логичната еволюция на няколко технологии, съществували преди него, най-вече на езика „С“.

През 1978 Бярне Строуструп, датски компютърен специалист започва работа върху проект, който нарича „С“ с класове“. Мотивацията за създаването на този нов език произтича от опита на Строуструп, който придобил по време на подготовката си за докторската степен. Тезисите, които подготвял изисквали доста програмиране с езици като Simula и BCPL. Строуструп установил, че Simula има свойства, които са много полезни за по-мащабни софтуерни приложения, но самият език е твърде бавен за практически приложение, докато BCPL е бърз, но е от твърде ниско ниво за да бъде използван за мащабни програми.

По-късно, когато започнал работа в AT&T Bell Labs, срещнал проблем при анализирането на UNIX ядрото при работа с дистрибутирани системи. Спомняйки си за опита, натрупан по време на следването си за доктор Строуструп решил да „подсили“ езика „С“, като добави към него някои свойства на Simula. Той спрял избора си на „С“, защото той бил език с общо предназначение, бърз, портативен и най-вече – широко използван. Въпреки, че за „подсилването“ използвал основно Simula, то в него участие взели и други технологии като ALGOL 68, Ada, CLU и ML.

Първоначално в проекта „С“ с класове“ Строуструп добавил неща към C компилатора, като класове, strong typing, inlining и аргументи по подразбиране.

През 1983 г. “C” с класове“ е преименуван на „С++“. В програмирането „++“ е математически оператор за прибавяне (инкрементация), с което цели да се наблегне, че езикът е надградена, подобрена версия на С. В самият език са добавени още нови функции, като operator overloading, референции, константи, type-safe free-store memory allocation (new/delete), подобрена проверка на правописа и коментари на един ред, след двойна наклонена черта, подобно на езика BCPL. Освен това включва и Cfront – самостоятелен С++ компилатор.

През 1985 г. излиза първото издание на „The C++ Programming Language” – ръководство за работа с новия език. Самият език обаче все още не е стандартизиран. По-късно същата година, пред октомври, излиза първата комерсиална версия на езика.

Езикът не спира да се развива през всичките десетилетия на своето съществуване, като през 2017 г. е определен като най-популярният програмен език след Java и C.

Днес езикът е в основата на операционни системи, широкоизползван е в гейм-индустрията и разработката на мащабни софтуерни приложения, което е свидетелство за неговата сигурност и за неговите възможности. Не пропускайте своя шанс и започнете още сега своето приключение в света на програмирането с езика С++, като запишете безплатния курс „Programming Basics with C++ - септември 2018“. Очакваме ви!