Loading...

Каква е историята на езика PHP?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Каква е историята на езика PHP?

Милиони разработчици по цял свят използват PHP, а самият език е най-популярният такъв за сървърно скриптиране. Въпреки популярността му има някои факти, които не са толкова известни. Знаете ли, че първоначално абревиатурата е означавала “Personal Home Page”. В по-късен етап от развитието на езика, името било превърнато в рекурсивен акроним т.е. PHP бил и значението на първата буква от абревиатурата, а цялото име станало „PHP Hypertext Preprocessor“.

Първите версии на езика се появяват през 1995-та година, като неговият създател (Расмус Лердорф) имал нужда от език, с който да замести набор от Perl скриптове, за да поддържа своите уеб страници. Първоначално PHP е бил написан изцяло на C.

Според Лердорф „PHP e вълнуващ колкото и четката ви за зъби. Използвате я всеки ден, върши работа, прост инструмент е, така че какво? На кого му се чете за четки за зъби?“

През 1997 година следва втората голяма стъпка в еволюцията на PHP, когато двама разработчици (Зийв Сураски и Анди Гътман)  пренаписват парсера и по този начин оформят основата на PHP3. Освен това те пренаписват и ядрото на езика, като внедряват в него Zend Engine-a (през 1999-та година). Самият енджин е пуснат на следващата година като отделна опция.

PHP5 е първата версия на езика, която поддържа обекнто-ориентирано програмиране, но в същото време получава критики от страна на потребителската си общност, тъй като липсва native Unicode поддръжка на ниво „core”. Със задачата се захваща Андрей Змиевски.

Днес PHP използва както процедурно, така и обектно-ориентирано програмиране, а освен това позволява и съчетание от двете. Освен това PHP е безплатен, но е под собствен лиценз, който е несъчетаем с GNU General Public License (GPL), поради ограничения при употребата на термина PHP.

Ако искате да придобиете умения, като решаване на алгоритмични проблеми или създаване на статични и динамични уеб страници с PHP, курсът „PHP Web Development Basics – септември 2018“ е най-добрата възможност за това. Не я пропускайте!