Loading...

Какви са предимствата на JavaScript като първи програмен език?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какви са предимствата на JavaScript като първи програмен език?

Един от програмните езици, които ще можете да изберете за предстоящия курс „Programming Basics“ е JavaScript. Преди да споделя защо JavaScript е подходящ за първи език бих искал да уточня нещо: JavaScript не е Java, както и Java не е JavaScript. Това са два различни програмни езика, с различно предназначение. Да, вярно, някъде в зараждането си, преди повече от 20 години, JavaScript е стъпил на Java (от която колаборация идва и името му), но от там нататък двата езика поемат в различни посоки. Двата езика все още споделят някои принципи, около които са изградени (наричани още „парадигми“), но също така имат и качества, които другия език не притежава. След като уточнихме този важен детайл вече можем да потърсим отговор на въпроса „Защо JavaScript е подходящ като първи програмен език?“. И така:

Защо JavaScript е подходящ за първи програмен език?

Едно от нещата, които са най-важни за всеки програмист е технологията с която работи да му дава възможност бързо да създаде работещи прототипи, както и свободата по време на тяхното изграждане. Това означава по-малко писане на технически инструкции и повече време за изграждане на програмната логика. JavaScript отговаря именно на тези качества.

Както вече споменах по-горе, езикът има над 20 годишна история, която включва неизброимо количество библиотеки, които са подходящи за най-различни нужди – решаване от най-тривиалния до най-сложни проблем. В същото време всички тези ресурси са достъпни през една от най-ефективните платформи за поддръжка и управление на пакети. Всичко това означава, че около езика има една огромна и витална общност, а наличието на такава от своя страна означава, че езика е актуален и търсен.

JavaScript поддържа множество и различни една от друга програмни парадигми. Това дава невероятна свобода на разработчика, като ограничава неговата работа само до неговите лични предпочитания по отношение на парадигмите и начина по който иска да работи с езика. Може да реализирате функционална или императивна програмна логика, обектно-ориентирана или процедурна – изборът наистина зависи само от вашите предпочитания.

Разбира се, за да бъдем съвсем честни трябва да посочим, че JavaScript има един проблем, който произтича от неговата популярност и огромна общност. Множеството различни библиотеки означава и много хора, които ги разработват, а това от своя страна означава и предпочитания към различни браузъри. А различните браузъри не визуализират винаги едно и също нещо по един и същи начин. Или пък не могат да го визуализират изобщо. За щастие този проблем може да се преодолее чрез използване на библиотеки, които изглаждат разликите между платформите, но това би означавало и допълнително време за тяхното прилагане.

Въпреки това JavaScript е един от най-подходящите езици за начинаещи, тъй като на начинаещите няма да им се налага да се сблъскват с ограничения като сложни типове данни, компилиране на код или инсталиране и поддръжка на тежка среда за разработка (въпреки, че такава не е излишна). Единственото, което ви е нужно е един браузър и най-обикновен текстов редактор – неща, които всеки един съвременен компютър има по подразбиране. С тези инструменти вие можете да започнете да пишете работещи програми мигновено.

Навлезте в света на програмирането с езика JavaScript, като кандидатствате за безплатния курс „Programming Basics“. Не пропускайте своя шанс!