Loading...

Какво е системна администрация?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво е системна администрация?

Много е вероятно да сте чували за „системна администрация“ или „сисадмини“, но да не сте се замисляли какво означават тези термини. Затова в този кратък материал ще разгледаме какво представлява процесът по системна администрация, какви дейности и отговорности включва той.

Какво е системна администрация?

“Системна администрация“ наричаме процеса по наблюдение и управление на една или повече хардуерни и софтуерни системи. Човекът, който изпълнява тази дейност се нарича „системен администратор“. Той наблюдава състоянието на системите, преразпределя ресурсите (като дисково пространство), записва бекъпи (резервни копия) на софтуера, дава достъп на потребителите, управлява потребителските акаунти и достъп, наблюдава сигурността и редица други функции. Целта на това системно управление е да се гарантира добрата и възможно по-безпроблемна работа на всички системи.

За да се постигне по-добро управление, по-големите компании инвестират в обособяване на отделните клонове на системната администрация в отделни длъжности, което позволява по-доброто им управление и постигане на по-добро администриране. Така например можете да имате следните специалисти в системата администрация:

Администратор на бази данни (database administrator) – специалист, който се грижи за поддръжката на бази данни и също така отговаря за интегрирането на базата данни с останалата част от системата, както и добрата производителност на системата;

Мрежов администратор (network administrator) – това е специалистът, който поддържа мрежовата инфраструктура (част от която са switch-овете и рутерите) и диагностицира проблеми с тях. Той също така следи за поведението на компютрите, които са свързани към дадена мрежа;

Администратор по сигурността (security administrator) – това е специалист по компютърна и мрежова сигурност, който администрира/управлява средствата, които отговарят за сигурността (като firewall-и и други), а също така трябва да е и компетентен по отношение на общата сигурност, като предлага различни мерки и решения. Доста често мрежовия администратор и администратора по сигурността могат да се съвместяват от един и същи специалист;

Уеб администратор (web administrator) – това е човекът, който извършва поддръжката на уебсървърите (работа с Apache HTTP Server или IIS), услугите които са достъпни посредством тях и за достъпа – вътрешен или външен, към качените на него сайтове;

Това са само част от различните направления, които обхваща понятието „Системна администрация“.

Специализирани операционни системи

Друг важен аспект, който трябва да знаете за системната администрация, е че всяка една по-известна операционна система има и server версия, която е предназначена (логично) за управление на сървъри. Една от тях е и Windows Server. Windows Server има множество издания, като едно от най-актуалните е Windows Server 2016.

Ако искате да усвоите умения, като инсталиране и настройка на различни варианти на Windows Server, изграждане и управление на Active Directory, наблюдение и оптимизиране на системата, както и още много други – специално за вас сме подготвили курса „Windows System Administration – юни 2019“. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за хора с опит в работата с други операционни системи, които искат да получат основни познания за администрирането на Windows Server. Не пропускайте тази възможност, като се запишете още днес!