Loading...

СофтУни вече и в град Пловдив

avatar Александра Свиларова 1 минута
СофтУни вече и в град Пловдив

С голяма радост искаме да Ви съобщим, че СофтУни вече разшири своя географски обсег и предлага за първи път курс в град Пловдив. Курсът е върху основи на програмирането с езика C# (Ниво #0).

Всички желаещи, могат да подадат кандидатурата си от ТУК. Кандидатства се за сезон “Януари 2015“, като от падащото меню за избор на град се избира Пловдив. Формата на обучение за Ниво #0 е присъствена, а формата за Ниво #1 – присъствена или онлайн. Ако все пак студентите желаят да преминат през Ниво #0 онлайн, трябва да избират град София.


Ниво #0 е безплатно. То стартира на 20 октомври (понеделник) от 18:00 часа. Ще се провежда един път в седмицата (понеделник), продължителността на занятията е четири часа (от 18:00 до 22:00 часа).  Мястото, където ще се провежда курсът, е конферентната зала на хотел SPS (виж на картата). Желателно е, записалите се за курса, да си носят лаптоп, тък като в залата няма налични машини. Времетраенето на курса е два месеца, като в края, студентите се явяват на практически изпит. За него се заплаща такса в размер на 50 лева, която се приспада от таксата за Ниво #1:

  • 480 лева за присъствено обучение;
  • 150 лева за онлайн обучение.

Датите за изпита са 19 и 20 декември. Повече информация за тях ще бъде предоставена, когато наближи изпита. Изпитът ще се проведе в град София, в учебната зала на СофтУни (виж картата).

След успешно положен изпит след Ниво #0, кандидатите започват своето обучението в СофтУни, в Ниво #1. Ако желаната форма на обучение за това ниво е присъствена – курсовете се провеждат в град София. Може да бъде избрана и онлайн форма на обучение.