Front-End Framework
Loading...

Front-End Framework

Front-End Framework Advanced

За курса

Курсът "Front-end Frameworks" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications). Изучава се какво е Single Page Application (SPA), архитектурни шаблони за SPA приложения и компоненти. По време на курса се изгражда цялостно SPA приложение и се усвоява работа с форми и свързване на данни (data binding), рутиране (routing), удостоверяване и автентикиране на регистрирани потребители.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с шаблони и рутиране

 • Основни познания по React и JSX

 • Работа с отдалечени REST услуги

 • Какво е Single Page Applicaion

 • Клиентски приложения с React

 • Компонентно-базирани приложения

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Intro to React and JSX
 • 4. Components: Basic Idea
 • 5. Components: Deep Dive
 • 6. Workshop: Components
 • 7. Routing
 • 8. Workshop: Single-Page Application
 • 9. Forms
 • 10. Workshop: Forms
 • 11. React Hooks
 • 12. Workshop: Authentication
 • 13. Advanced Techniques
 • 14. Workshop: Advanced Techniques
 • 15. Online Project Defense
 • 16. Online Retake