Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
rosen.ivanov avatar rosen.ivanov 130 Точки

Аз съм я направил така:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace USDtoBGN
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var input = double.Parse(Console.ReadLine());
            var BGN = input * 1.79549;
            Console.WriteLine(Math.Round(BGN, 2));
        }
    }
}

0
Luko193 avatar Luko193 342 Точки

Целта е входът от конзолата, който по условие е в долари да се конвертира в левове, за целта - първо взимаме входа:

double USDDollars = double.Parse(Console.ReadLine());

След това правим просто конвертиране - умножаваме входа с курса по условие(1.79549). След това те оставям сам да се досетиш как ще форматираш резултата, за да бъде с две цифри след десетичната запетайка.

0
mirela_16 avatar mirela_16 2 Точки

Благодаря!

0
a.voivodov avatar a.voivodov 22 Точки

Ето и моето решение на задачата. Ако има нужда от обяснение пиши ?

using System;
namespace _13.USD_to_BGN
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double usd = double.Parse(Console.ReadLine());
            double bgn = 1.79549 * usd;
            Console.WriteLine(Math.Round(bgn, 2));
        }
    }
}

0
mirela_16 avatar mirela_16 2 Точки

Добре.

Благодаря

0