Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
StefanGeorgievStefanov avatar StefanGeorgievStefanov 0 Точки

7.Key-Multi-Values

Здравейте, колеги някой може ли да ми обясни, защо в judge ситемата ми дава 0 точки, а всичко си ми излиза в браузъра ето и кода. 

<?php
if (isset($_GET['delimiter']) && isset($_GET['key-value-pairs']) && isset($_GET['target-key'])) {
  $delimiter = $_GET['delimiter'];
  $keyValuePairs = $_GET['key-value-pairs'];
  $targetKey = $_GET['target-key'];
  $keyValuePairs = array_filter(array_map('trim', explode("\n", $keyValuePairs)));
  $resultKeyValue = [];
  $bool = false;
  for ($i = 0; $i < count($keyValuePairs); $i++) {
    $tokens = explode("$delimiter", $keyValuePairs[$i]);
    $key = $tokens[0];
    $value = $tokens[1];
    if (!array_key_exists($key, $resultKeyValue)) {
      $resultKeyValue[$key] = array($value);
    }
    else {
      array_push($resultKeyValue[$key], $value);
    }
  }
  foreach ($resultKeyValue as $keys => $values) {
    if ($keys == $targetKey) {
      echo $resultKeyValue[$keys] = implode("<br>", $values);
      $bool = true;
    }
  }
  if($bool == false){
    echo "None";
  }
}
?>
Тагове:
0
Софтуерни технологии 22/07/2016 23:55:44