Разписание за курсовете от JS Core модула (септември - декември 2016)

Колеги, имаме официално разписание по дати за предстоящите курсове от модула "JS Core" за 2016 г. Това са 3 курса, всеки с продължителност около месец, общо около 60 учебни занятия, общо над 240 астрономически часа яко JS кодене:

Модулът "JS Core" е първото обучение в света, която обхваща цялостно ES2017 (ECMAScript 2017). Това е най-новата версия на езика JavaScript, която ще бъде финализирана след около година, но вече има ранни draft версии на спецификацията.

Имаме вече дати за изпитите и поправките. Възможно е в учебните програми да има дребни промени, но като цяло програмата ще е тази, която сме публикували. Не очаквам промени в датите за изпитите. Ето го и учебното разписание за JS Basics, JS Advanced и JS Apps:

Part I - JS Basics

# Lesson Trainer Date Day Time Homework
0 Course opening: topics, schedule, trainers, exams, resources Nakov 19 Sep   Monday 18:00-22:00  
1 JS Intro: JS syntax, JS IDE, mix HTML and JS, data types, variables, scope Nakov 19-Sep Monday 18:00 22:00   24-Sep
2 Operators, expressions, statements, conditional statements, loops Nakov 20-Sep Tuesday 14:00-18:00 25-Sep
3 Exercises: data types, expressions, statements Team 21-Sep Wednesday 18:00-22:00 26-Sep
4 Exercises: conditional statements and loops Team 26-Sep Monday 18:00-22:00 01-Oct
5 Functions and lambda Nakov 27-Sep Tuesday 14:00-18:00 02-Oct
6 Exercises: functions and lambda Team 28-Sep Wednesday 18:00-22:00 03-Oct
7 Arrays and multi-dimensional arrays Nakov 29-Sep Thursday 14:00-18:00 04-Oct
8 Strings and regular expressions Nakov 29-Sep Thursday 14:00-18:00 04-Oct
9 Exercises: arrays and multi-dimensional arrays Team 30-Sep Friday 18:00-22:00 05-Oct
10 Exercises: strings and regular expressions Team 03-Oct Monday 18:00-22:00 08-Oct
11 Objects, associative arrays, sets and maps, destructuring Nakov 04-Oct Tuesday 14:00-18:00 09-Oct
12 Exercise: objects, associative arrays, sets, maps Team 05-Oct Wednesday 18:00-22:00 10-Oct
13 Simple game development with JS and Canvas 2D Nakov 06-Oct Thursday 14:00-18:00 11-Oct
14 Exercise: exam preparation (4 problems - loops, arrays, strings, objects) Team 07-Oct Friday 18:00-22:00 12-Oct
15 Work on the teamwork project Team 10-Oct Monday 18:00-22:00  
16 Work on the teamwork project Team 11-Oct Tuesday 14:00-18:00  
17 Work on the teamwork project Team 12-Oct Wednesday 18:00-22:00  
18 Teamwork project defense Team 13-Oct Thursday 10:00-17:00  
19 Exercise: exam preparation (4 problems - loops, arrays, strings, objects) Team 14-Oct Friday 18:00-22:00  
20 Practical exam (4 problems - loops, arrays, strings, objects) Team 16-Oct Sunday 16:00-22:00  
21 Exam re-take (4 problems - loops, arrays, strings, objects) Team 16-Dec Friday 10:00-16:00  

Part II - JS Advanced

# Lesson Trainer Date Day Time Homework
0 Course opening: topics, schedule, trainers, exams, resources Nakov 17-Oct Monday 18:00-22:00  
1 DOM: traversе the DOM tree, creatе / edit / deletе elements, handlе events Nakov 17-Oct Monday 18:00-22:00 22-Oct
2 jQuery: a simplified way to DOM manipulations and events handling Nakov 18-Oct Tuesday 14:00-18:00 23-Oct
3 Exercises: jQuery and DOM Team 19-Oct Wednesday 18:00-22:00 24-Oct
4 Classes, constructors, properties, accessors, methods, static members Nakov 20-Oct Thursday 14:00-18:00 25-Oct
5 Exercises: classes, constructors, properties, methods, static members Team 21-Oct Friday 18:00-22:00 26-Oct
6 Exercises: classes interacting with DOM Team 24-Oct Monday 18:00-22:00 29-Oct
7 Unit testing with Mocha Nakov 25-Oct Tuesday 14:00-18:00 30-Oct
8 Exercises: unit testing with Mocha Team 26-Oct Wednesday 18:00-22:00 31-Oct
9 Inheritance, prototypes, prototype chain Nakov 27-Oct Thursday 14:00-18:00 01-Nov
10 Exercises: inheritance Team 28-Oct Friday 18:00-22:00 02-Nov
11 Exercise: classes, inheritance, unit testing Team 31-Oct Monday 18:00-22:00 05-Nov
12 Modules (import, export), Babel transpiler, System.js, jspm Nakov 01-Nov Tuesday 14:00-18:00 06-Nov
13 Exercises: modules Team 02-Nov Wednesday 18:00-22:00 07-Nov
14 Advanced functions, closures, function expressions, IIFE, this, call, apply, … Nakov 03-Nov Thursday 14:00-18:00 08-Nov
15 Generator functions and iterators Nakov 03-Nov Thursday 14:00-18:00 08-Nov
16 Exercise: exam preparation (DOM, simple class, class interacting with DOM, unit testing) Team 04-Nov Friday 18:00-22:00 09-Nov
17 Exercises: advanced functions, generators, iterators Team 07-Nov Monday 18:00-22:00 12-Nov
18 JS patterns and best practices Nakov 08-Nov Tuesday 14:00-18:00 13-Nov
19 Exercises: patterns and best practices Team 09-Nov Wednesday 18:00-22:00 14-Nov
20 Mini teamwork: classes, inheritance, modules, unit-testing, DOM Team 10-Nov Thursday 14:00-18:00  
21 Mini teamwork: classes, inheritance, modules, unit-testing, DOM Team 11-Nov Friday 18:00-22:00  
22 Practical exam (DOM, simple class, class interacting with DOM, unit testing) Team 13-Nov Sunday 9:00-15:00  
23 Exam re-take (DOM, simple class, class interacting with DOM, unit testing) Team 19-Dec Monday 10:00-16:00  

Part III - JS Apps

# Lesson Trainer Date Day Time Homework
0 Course opening: topics, schedule, trainers, exams, resources Nakov 14-Nov Monday 18:00-22:00  
1 HTTP, REST Services, Postman, Exploring the GitHub REST API with Postman Nakov 14-Nov Monday 18:00-22:00 19-Nov
2 AJAX and jQuery AJAX Nakov 15-Nov Tuesday 14:00-18:00 20-Nov
3 Exercises: jQuery AJAX - accessing GitHub with AJAX (no authentication) Team 16-Nov Wednesday 18:00-22:00 21-Nov
4 Asynchronous programming and promises, async / await, exceptions, session storage Nakov 17-Nov Thursday 14:00-18:00 22-Nov
5 Exercises: promises, async, await. Play with TheMovieDb API Team 18-Nov Friday 18:00-22:00 23-Nov
6 Exercises: AJAX with promises. CRUD with GitHub Issues Team 21-Nov Monday 18:00-22:00 26-Nov
7 Creating single-page app with jQuery, AJAX and Kinvey (without framework) Nakov 22-Nov Tuesday 14:00-18:00 27-Nov
8 Exercise: creating single-page app (without framework) Team 23-Nov Wednesday 18:00-22:00 28-Nov
9 ReactJS: creating React components, JSX, … Nakov 24-Nov Thursday 14:00-18:00 29-Nov
10 MVC Architecture Nakov 24-Nov Thursday 14:00-18:00 29-Nov
11 Routing with Sammy.js Nakov 24-Nov Thursday 14:00-18:00 29-Nov
11 Exercises: UI rendering with ReactJS components Team 25-Nov Friday 18:00-22:00 30-Nov
12 Exercises: creating SPA with MVC, routing and UI components Team 28-Nov Monday 18:00-22:00 03-Dec
13 Exam preparation (CRUD + login / logout over existing API with jQuery AJAX + ReactJS) Nakov 29-Nov Tuesday 14:00-18:00 04-Dec
14 Exam preparation (CRUD + login / logout over existing API with jQuery AJAX + ReactJS) Team 30-Nov Wednesday 18:00-22:00 05-Dec
15 Work on the teamwork project Team 01-Dec Thursday 14:00-18:00 06-Dec
16 Work on the teamwork project Team 02-Dec Friday 18:00-22:00 07-Dec
17 Work on the teamwork project Team 05-Dec Monday 18:00-22:00  
18 Work on the teamwork project Team 06-Dec Tuesday 14:00-18:00  
19 Teamwork project defense Team 07-Dec Wednesday 18:00-22:00  
20 Practical exam (CRUD + login / logout over existing API with jQuery AJAX + ReactJS) Team 11-Dec Sunday 9:00-15:00  
21 Exam re-take (CRUD + login / logout over existing API with jQuery AJAX + ReactJS) Team 22-Dec Thursday 10:00-16:00