Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Maria_ls avatar Maria_ls 383 Точки

По същия начин както всичко останало - в тага <td>  -  <td colspan="4">

<tfoot>

<tr>

<td colspan="4"></td>

</tr>

</tfoot>

Всъщност можеш и в <th> го сложиш, зависи каква е целта на съответната клетка...

1
01/09/2016 15:14:51