Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
stefan_maslarski avatar stefan_maslarski 14 Точки

onetoone ralation hibernate

Когато имаме one-to-one връзка пише ли се нещо в анотацията или се дава само анотация.

 

 

Пример: Един студент има един адрес.

 

class Student{

@OneToOne(?тук пише ли се mappedby)

private Address address;

}

 

class Address {

@OneToOne(?)

private Student student;

 

}

 

 

 

Тагове:
0
Module: Java DB
vancho avatar vancho 430 Точки

 

@OneToOne

@JoinColumn(name = "*****_id", referencedColumnName = "id")

и в другият клас

@OneToOne(mappedBy = "****", targetEntity = *****.class)

 

0
kaloyannikov avatar kaloyannikov 531 Точки

в единия от двата класа трябва да укажеш връзката демек :

в Student =>

@OneToOne

@JoinColumn(name = "address_id" , referencedColumnName = "id)

private Address address;

ако ще пазиш и Student в address тогава връзката е bidirectional - 

т.е в Address =>

@OneToOne(mappedBy = "address",targetEntity = Student.class)

private Student student;

mappedBy и targetEntity може да се изпускат но както Тео казва е по-описателно и се разбира по-добре.

2