Полезни ресурси за курса Content Marketing

Здравейте, 

Целта на тази тема е да съдържа полезните ресурси, които потребителите намират по време на обучителния процес. Всеки може да постне ресурсите си като тоговор и когато иска да добави такива да редактира собствения си отговор с цел по-добра четимост.