Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
ThePSXHive avatar ThePSXHive 436 Точки
Best Answer

Няма проблеми с условието. Например, най-напред можеш да извикаш метода за две от стойностите, а след това още веднъж, за неизползваната стойност (въведена от входа) и резултатът от първото повикване на методът.

2