Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
rm_stoyanov avatar rm_stoyanov 0 Точки

Елегантен начин за форматиране на числа в Java

   Здравейте!

   Докато решавах задачите забелязах, че доста от тях искат изхода да бъде форматиран до число с n на брой знака след запетаята. Предложеното решение от условието бе да се използва Math.round(x, n), но при мене даваше грешка. С търсене в интернет стигнах до това да използвам DecimalFormat, което бе подходящо за задачите, които решавам в момента, но забелязвам че ако в една задача се искат множество от изходи и се изисква всеки от тях да е форматиран различно, то този метод става тромав.
   За по-опитните колеги и тези, които са открили по-универсално решение бихте ли споделили вашия метод на форматиране? :)

Тагове:
Sim0o0na avatar Sim0o0na SoftUni Team Moderator Trainer 567 Точки
Best Answer

Т.нар. placeholders? линк

0