Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
LepTon avatar LepTon 6 Точки

Домашно - Methods. Debugging and Troubleshooting Code - Exercises, задача - 03. English Name of Last Digit

Написал съм следният код:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
class Program
{
    static void Main()
    {
        long n = long.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine(Str(n));
    }
    static string Str (long n)
    {
        string str = null;
        long num = n % 10;
        switch (num)
        {
            case 0: str = "zero"; break;
            case 1: str = "one"; break;
            case 2: str = "two"; break;
            case 3: str = "three"; break;
            case 4: str = "four"; break;
            case 5: str = "five"; break;
            case 6: str = "six"; break;
            case 7: str = "seven"; break;
            case 8: str = "eight"; break;
            case 9: str = "nine"; break;
            default: break;
        }
        return str;
    }
}

В тестовата система са получени 80 точки.

Ще подскажете ли необходимите промени в кода за резултат от 100 точки.

Предварително благодаря!

Тагове:
0
Programming Fundamentals
k.sevov avatar k.sevov 1074 Точки

Вземи абсолютната стойност на input-a и ще станат нещата. x % 10 връща отрицателни числа при x < 0. 

0
23/09/2017 13:42:14
LepTon avatar LepTon 6 Точки

Получи се, благодаря!

0
zhivko1985 avatar zhivko1985 34 Точки

"Write a program that reads an integer and prints... "

И се чудя защо не пали, а то условието е грешно.

Не е int, а по-голямо число

0
22/07/2018 14:44:32
luskos avatar luskos 5 Точки

Сигурно не е първа ревизия на задачата и са забравили да променят условието.Като всъщност ако работи с int, би следвало да работи с всеки целочислен тип.Можеше да шляпнат единият нулев тест да гърми със стойност по-голяма от int32, че да можем да се сетим.Благодаря!

0