Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
lapd87 avatar lapd87 102 Точки

Гледай положително на нещата  :)

Така те  кара да търсиш в нета или да гледаш инпута на judge и да върнеш от там назад за да разбереш какво се иска.

 

P.S. За който не се е сетил сам първо се сортира по ID после по имена

0
20/02/2018 18:46:26
MishoMoney avatar MishoMoney 17 Точки

Миии, да ти кажа и така пак ми дава само 33%...

 

CREATE PROCEDURE usp_get_holders_with_balance_higher_than(amount DECIMAL(19,4))

BEGIN

SELECT ah.first_name, ah.last_name
        
        FROM account_holders ah
        JOIN accounts a ON a.account_holder_id = ah.id
        WHERE (SELECT SUM(a.balance)  GROUP BY ah.id) > amount
        GROUP BY ah.id
        ORDER BY a.id, ah.first_name, ah.last_name;

END

0
MishoMoney avatar MishoMoney 17 Точки

По непонятна за мене причина Susan не ми я изкарва първа, въпреки, че има id = 1

0
lapd87 avatar lapd87 102 Точки
Дано ти помогне :)

-- task 09
DROP PROCEDURE IF EXISTS `usp_get_holders_with_balance_higher_than`;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE `usp_get_holders_with_balance_higher_than`(`balance_parameter` DECIMAL (13,4))
BEGIN
SELECT 
  `ah`.`first_name`, `ah`.`last_name`
FROM
  `account_holders` AS `ah`
    JOIN
  `accounts` AS `a` ON `ah`.`id` = `a`.`account_holder_id`
GROUP BY `ah`.`id`
HAVING SUM(`a`.`balance`) >= `balance_parameter`
ORDER BY `a`.`id`, `ah`.`first_name` DESC, `ah`.`last_name`;
END $$

DELIMITER ;

CALL `usp_get_holders_with_balance_higher_than`(7000);
0