Setting Anaconda as Default Python Environment in VS 2017

Здравейте,
 

Тези, които тепърва инсталират Anaconda, и преди това са използвали Python във Visual Studio може да се сблъскат с това, че Anaconda не им е средата по подразбиране. Т.е. когато ръннем кода няма да се рънне през Anaconda, ами предишната инсталация на Python.

На следното видео е обяснено как можем да настроим Visual Studio, така че Anaconda да ни е средата за по подразбиране (default Environment)

Managing Python Environments in Visual Studio 2017 @ Microsoft Virtual Academy

Ако имаме съмнения през коя среда работим, можем да разпознаем по следния прост начин:
 

Ако инсталираме нови библиотеки има разлика в коя среда ги инсталираме.

Така например, библиотека инсталирана в Python36 няма да бъде налична в Anaconda3

Надявам се да съм бил полезен!