Отваряне на изпита от 11.03.2018 (Java) за упражнение в Judge?

Ще може ли да отворите изпита от 11.03.2018 с Java за упражнение в Judge?

Изпитът със C# е отворен, но този с Java все още не е достъпен.