Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Alexander321 avatar Alexander321 0 Точки

11.Cinema-Complex Conditional Statements

Смята ми вярно всичко , judge не ми я приема и ми дава 0/100 .

Не разбирам защо, някои да помогне ? 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Cinema
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string typeMovie = Console.ReadLine();
            int r = int.Parse(Console.ReadLine());
            int c = int.Parse(Console.ReadLine());

            double price = 0.0;

            if (typeMovie == "Premiere") price = 12.00;
            else if (typeMovie == "Normal") price = 7.50;
            else if (typeMovie == "Discount") price = 5.00;

            double result = (r * c) * price;

            Console.WriteLine("{0:f2}",result+" leva");
        }
    }
}
 

0
Programming Basics
Trynka avatar Trynka 4 Точки

Извинявам се за глупавия може би въпрос, ама така без скобите ли го пействаш?

Щото със скоби на мен ми даде 100/100.

0
Denis1312 avatar Denis1312 5 Точки

Пробвай така:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Cinema
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string typeMovie = Console.ReadLine();
      int r = int.Parse(Console.ReadLine());
      int c = int.Parse(Console.ReadLine());

      double price = (0.0);

      if (typeMovie == "Premiere") price = 12.00;
      else if (typeMovie == "Normal") price = 7.50;
      else if (typeMovie == "Discount") price = 5.00;

      double result = (r * c) * price;

      Console.WriteLine("{0:f2}", result + " leva");
    }
  }
}

Ако отново Judge ти даде 0/100, просто можеш да го попиташ защо не приема кода за верен, като цъкнеш Details.

0
19/03/2018 19:48:21
rado8506 avatar rado8506 7 Точки

Здрасти. Нещо не пействаш като хората. Кода в коментара ти го пействам в джъджа и ми дава 100/100. Не е проблемът в кода ти.

0