Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Kalito avatar Kalito 0 Точки

06 Fruit Shop

Привет! Някой може ли да ми помогне да си поправя грешката. За плод различен от посочените не ми дава error​​​​.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Fruit_Shop
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string fruit = Console.ReadLine();
            string day = Console.ReadLine();
            double quantity = double.Parse(Console.ReadLine());

            var price1 = new Dictionary<string, double>()
            {
                { "banana", 2.50 },
                { "apple", 1.20 },
                { "orange", 0.85 },
                { "grapefruit", 1.45 },
                { "kiwi", 2.70 },
                { "pineapple", 5.50 },
                { "grapes", 3.85 }
            };

            var price2 = new Dictionary<string, double>()
            {   
                { "banana", 2.70 },
                { "apple", 1.25 },
                { "orange", 0.90 },
                { "grapefruit", 1.60 },
                { "kiwi", 3.00 },
                { "pineapple", 5.60 },
                { "grapes", 4.20 }
            };

            double result1 = quantity * price1[fruit];
            double result2 = quantity * price2[fruit];

            if (fruit == "banana" || fruit == "apple" || fruit == "orange" || fruit == "grapefruit" || fruit == "kiwi" || fruit == "pineaplle" || fruit == "grapes")
            {
                if (day == "Monday" || day == "Tuesday" || day == "Wednesday" || day == "Thursday" || day == "Friday") Console.WriteLine("{0:0.00}", result1);

                else if (day == "Saturday" || day == "Sunday") Console.WriteLine("{0:0.00}", result2);

                else Console.WriteLine("error");
            }
            else
            { 
                Console.WriteLine("error");
            }

            
 

Тагове:
0
Programming Basics with C#
NikolayNeykov92 avatar NikolayNeykov92 618 Точки

Здравей,

 променливите : double result1 = quantity * price1[fruit];     double result2 = quantity * price2[fruit];

трябва да ги вкараш в проверката за валидиране на плодовете (за да не дава run-time error заради речниците)

и при валидирането на плодовете има 1 правописна грешка pineapple е написано с 1 p вместо с 2.

Ето кода ти с 2-те поправки:

https://pastebin.com/pj8n13Hs

Виж и друго решение с речник:

https://pastebin.com/dhZswH0Y

 

0
29/09/2018 18:31:08