11. Array manipulator

Здравейте, малко си блъскам главата вече 2 часа с тази задача.

Условие: https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/Sept-2018/PHP/04.Functions-and-Forms/Exercise/04.Functions-and-Forms-Exercise.docx

Кодът ми: https://pastebin.com/jHBnU2u1

 

Judge дава 63/100. Някакви предложения?