#Java Tech Module 4.0: Задача 06. Courses

Здравейте!

Не мога да разбера, защо задачата ми дава 20/100 при Джуди. Програмата работи и сортира правилно имена с малки букви също толкова ефективно, колкото и правилно изписаните.

https://pastebin.com/FgpfkV2X