HTML & CSS днес -> от 16:30

Колеги, поради забавяне с изпита по ООП, днес (26 октомври) занятията по Web Fundamentals (HTML & CSS) ще започнат със закъснение (след 16:30). Извиняваме се за непланираната промяна в графика.