Благодарност

Искам отново да благодаря на Данчо, този път за курса Deep learning!
Благодаря му за цялата серия от курсове от поредицата Artificial intelligence!
Мисля, че имахме най-добрия преподавател! Пожелавам му много успехи!