Някой може ли да помогне за програмиране на контролер VPC64.

Как да избегна грешките които дава програмата?

More than one circuit for 'out00' at address(0008).

More than one circuit for 'out00' at address(0014).

More than one circuit for 'out01' at address(0019).

More than one circuit for 'out00' at address(0022).

More than one circuit for 'out02' at address(0026).

ПРОГРАМАТА Е:

;ВХОДОВЕ:

;in00   старт
;in01   сензор прибран цилиндър
;in02   сензор разтеглен цилиндър
;in03   сензор долу рейка
;in04   сензор горе рейка
;in05   сензор лента


;ИЗХОДИ

;out00   разпределител цилиндри
;out01   разпределител рейка/управление двигател
;out02   клапан вакуум
;out03   пускане ултразвук

 

LD        in00       ; старт
OUT       out00      ; разпределител цилиндри/прибиране
;----------------------------------------------------------------
LD        in00       ; старт
AND       in01       ; сензор прибран цилиндър
OUT       out01      ; разпределител рейка-тръгване нагоре/пускане управление на двигател
;----------------------------------------------------------------
LD        in00       ; старт
AND       in04       ; сензор рейка горе
OR        in05       ; сензор лента
OUT  NOT  out00      ; разпределител цилиндри-разтегляне
OUT       out03      ; пускане ултразвук
OUT       out02      ; клапан вакуум-пускане
;----------------------------------------------------------------
LD        in00       ; старт
AND       in04       ; сензор горе рейка
AND       in02       ; сензор разтеглен цилиндър
OUT       out00      ; разпределител цилиндри-прибиране
;----------------------------------------------------------------
LD        in00       ; старт
AND       in04       ; сензор горе рейкаю
AND       in01       ; сензор прибран цилиндър
AND       in05       ; сензор лента
OUT  NOT  out01      ; разпределител рейка -тръгване надолу
;----------------------------------------------------------------
LD        in00       ; старт
AND       in03       ; сензор долу рейка
OUT  NOT  out00      ; разпределител цилиндри-разтегляне
;----------------------------------------------------------------
LD        in00       ; старт
AND       in03       ; сензор долу рейка
AND       in02       ; сензор разтеглен цилиндър
OUT  NOT  out02      ; клапан вакуум-спиране
;----------------------------------------------------------------
END