Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
KeepCoding avatar KeepCoding 554 Точки

Проблем с разделяне на темплейтен клас на ".h" и ".cpp" файлове

Никъде не ми подчертава кодът, но дава тази грешка и не мога да намеря решение в нета:

"Severity    Code    Description    Project    File    Line    Suppression State
Error    LNK2019    unresolved external symbol "public: __thiscall MyArrayList<int>::MyArrayList<int>(int)" (??0?$MyArrayList@H@@QAE@H@Z) referenced in function _main    CourseWork2    C:\AleksandarUser\Programming\GitHubRepositories\Cpp-Programming\Course\04OOP\CourseWork2\CourseWork2.obj    1    "
 

Кодът: https://github.com/AleksandarBoev/Cpp-Programming/tree/master/Course/04OOP/CourseWork2

Visual Studio Community 2017 е средата. Версията мисля, че е C++11.

0
C++ Programming