Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
bossplayaz avatar bossplayaz 4 Точки

List Exercises - задача 4. List Operations

Колеги, имам някакъв проблем с тази задача взимам 83/100 на последните два теста са звездички имаше проблем, където излизаше от масива, който фикснах, но пак е същия резултат ? Не мога да си открия грешката.. предложения?

Това е кода

Условието (примерите минават без проблем):

4.List Operations

You will be given a list of integer numbers on the first input line. Until you receive "End" you will be given operations you have to apply on the list. The possible commands are:

  • Add {number} – add number at the end
  • Insert {number} {index} – insert number at given index
  • Remove {index} – remove at index
  • Shift left {count} – first number becomes last ‘count’ times
  • Shift right {count} – last number becomes first ‘count’ times

Note: it is possible that the index given is outside of the bounds of the array. In that case print "Invalid index"

Examples

Input

Output

1 23 29 18 43 21 20

Add 5

Remove 5

Shift left 3

Shift left 1

End

43 20 5 1 23 29 18

5 12 42 95 32 1

Insert 3 0

Remove 10

Insert 8 6

Shift right 1

Shift left 2

End

Invalid index

5 12 42 95 32 8 1 3

0
Fundamentals Module
bossplayaz:
решен проблем!
NikolayNeykov92 avatar NikolayNeykov92 618 Точки
Best Answer

Здравей, на ред 36 numbers.Insert(index, numberToInsert);  инсъртването трябва да го направиш в else след проверката за валиден индекс и освен това проверката if (index < 0 || index > numbers.Count)  index трябва да бъде index>=Numbers.Count а не само по-голям.

0
bossplayaz avatar bossplayaz 4 Точки

Нещо съм се разсеял явно, благодаря много това е! :) проверката я оправих до count-a - 1 и else за Insert-a!

0