Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
ividrumeva avatar ividrumeva 0 Точки

Задача: Sushi Time

Здравейте,

Judge ми дава 0/100

Резултата ми винаги е "Sushi Zones is invalid restaurant!"

не мога да разбира къде бъркам.

Ако някои помогне, бих била много благодарна.smiley

 

import java.util.Scanner;

public class SeaTrip {
    public static void main(String[] args) {
       Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String sushiType = scanner.nextLine();
        String restorant = scanner.nextLine();
        int portions = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        String online = scanner.nextLine();
        double total = 0;
        double price = 0;

        switch (restorant)
        {
            case "Sushi Zone":
                switch (sushiType)
                {
                    case "sashimi":
                        price = 4.99;
                        break;
                    case "maki":
                        price = 5.29;
                        break;
                    case "uramaki":
                        price = 5.99;
                        break;
                    case "temaki":
                        price = 4.29;
                        break;
                    default:
                        break;
                }
                break;
            case "Sushi Time":
                switch (sushiType)
                {
                    case "sashimi":
                        price = 5.49;
                        break;
                    case "maki":
                        price = 4.69;
                        break;
                    case "uramaki":
                        price = 4.49;
                        break;
                    case "temaki":
                        price = 5.19;
                        break;
                    default:
                        break;
                }
                break;
            case "Sushi Bar":
                switch (sushiType)
                {
                    case "sashimi":
                        price = 5.25;
                        break;
                    case "maki":
                        price = 5.55;
                        break;
                    case "uramaki":
                        price = 6.25;
                        break;
                    case "temaki":
                        price = 4.75;
                        break;
                    default:
                        break;
                }
                break;
            case "Asian Pub":
                switch (sushiType)
                {
                    case "sashimi":
                        price = 4.50;
                        break;
                    case "maki":
                        price = 4.80;
                        break;
                    case "uramaki":
                        price = 5.50;
                        break;
                    case "temaki":
                        price = 5.50;
                        break;
                    default:
                        break;
                }
                break;
            default:
                break;
        }

        if (restorant == "Sushi Zone" || restorant == "Sushi Time" || restorant == "Sushi Bar" || restorant == "Asian Pub")
        {
            if (sushiType == "sashimi")
            {
                total = portions * price;
            }
            else if (sushiType == "maki")
            {
                total = portions * price;
            }
            else if (sushiType == "uramaki")
            {
                total = portions * price;
            }
            else if (sushiType == "temaki")
            {
                total = portions * price;
            }
            if (online == "Y")
            {
                total = total * 0.20 + total;
            }
            System.out.printf("Total price: %f lv.", total);
        }
        else
        {
            System.out.printf("%s is invalid restaurant!", restorant);
        }
    }
}

 

Тагове:
0
Programming Basics with Java
NachevB avatar NachevB 14 Точки
Best Answer

Здравей,
Ако искаш да сравняваш дали един String е същият като друг String, е необходимо да използваш метода equalsIgnoreCase()
Сравняването с == се използва за числа. Поради тази причина на последната ти проверка 

if (restorant.equalsIgnoreCase() == "Sushi Zone" || restorant == "Sushi Time" || restorant == "Sushi Bar" || restorant == "Asian Pub")

никога текстът в restaurant променливата няма да е равна на една от изброените от теб опции. 

  

0
ividrumeva avatar ividrumeva 0 Точки

Благодаря Ви!

Споделям решението на цялата зада, този път правилно, ако на някои му потрябва.

import java.util.Scanner;

public class Main {
public static void main(String[] args){
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);
    String sushiType=scanner.nextLine();
    String restorant=scanner.nextLine();
    int portions=Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String online=scanner.nextLine();
    double total=0;
    double price=0;

    switch(restorant)
    {
    case"Sushi Zone":
    switch(sushiType)
    {
    case"sashimi":
    price=4.99;
    break;
    case"maki":
    price=5.29;
    break;
    case"uramaki":
    price=5.99;
    break;
    case"temaki":
    price=4.29;
    break;
default:
    break;
    }
    break;
    case"Sushi Time":
    switch(sushiType)
    {
    case"sashimi":
    price=5.49;
    break;
    case"maki":
    price=4.69;
    break;
    case"uramaki":
    price=4.49;
    break;
    case"temaki":
    price=5.19;
    break;
default:
    break;
    }
    break;
    case"Sushi Bar":
    switch(sushiType)
    {
    case"sashimi":
    price=5.25;
    break;
    case"maki":
    price=5.55;
    break;
    case"uramaki":
    price=6.25;
    break;
    case"temaki":
    price=4.75;
    break;
default:
    break;
    }
    break;
    case"Asian Pub":
    switch(sushiType)
    {
    case"sashimi":
    price=4.50;
    break;
    case"maki":
    price=4.80;
    break;
    case"uramaki":
    price=5.50;
    break;
    case"temaki":
    price=5.50;
    break;
default:
    break;
    }
    break;
default:
    break;
    }

  if ( restorant.equalsIgnoreCase("Sushi Zone") || restorant.equalsIgnoreCase("Sushi Time") || restorant.equalsIgnoreCase("Sushi Bar")|| restorant.equalsIgnoreCase("Asian Pub"))
    {
    if(sushiType.equalsIgnoreCase("sashimi"))
    {
    total=portions*price;
    }
    else if(sushiType.equalsIgnoreCase("maki"))
    {
    total=portions*price;
    }
    else if(sushiType.equalsIgnoreCase("uramaki"))
    {
    total=portions*price;
    }
    else if(sushiType.equalsIgnoreCase("temaki"))
    {
    total=portions*price;
    }
    if(online.equalsIgnoreCase("Y"))
    {
    total =total*0.20+total;
    }
    System.out.printf("Total price: %.2f lv.",total);
    }
    else
    {
      System.out.printf("%s is invalid restaurant!", restorant);
    }
}
}
0
NachevB avatar NachevB 14 Точки

Решението работи, но за да избегнеш излишно повтаряне на 
if (restorant == "Sushi Zone" || restorant == "Sushi Time" || restorant == "Sushi Bar" || restorant == "Asian Pub"
можеш default стойността на switch конструкцията за restorant да я зададеш като 

default:
  System.out.printf("%s is invalid restaurant!",restorant);
  invalid=true;
  break;

 където invalid е boolean променлива. След това директно можеш да продължиш с кратък IF:

if (!invalid){
  if (online.equalsIgnoreCase("Y")){
    total=portions*price;
    total=Math.ceil(total*(1+0.20));
    System.out.printf("Total price: %.0f lv.",total);
  }else{
    total=Math.ceil(total*portions);
    System.out.printf("Total price: %.0f lv.",total);
  }
}
0
02/04/2019 15:47:47
TeodoraTodorova1234 avatar TeodoraTodorova1234 4 Точки

import java.util.Scanner;

public class ExamTask3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        String sushiName = scan.nextLine();
        String restaurant = scan.nextLine();
        int numPortions = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        String symbol = scan.nextLine();
        double price = 0;
        boolean isValid = true;
        switch (restaurant) {
            case ("Sushi Zone"):
                if (sushiName.equals("sashimi")) {
                    price = numPortions * 4.99;
                } else if (sushiName.equals("maki")) {
                    price = numPortions * 5.29;
                } else if (sushiName.equals("uramaki")) {
                    price = numPortions * 5.99;
                } else if (sushiName.equals("temaki")) {
                    price = numPortions * 4.29;
                }
                break;
            case ("Sushi Time"):
                if (sushiName.equals("sashimi")) {
                    price = numPortions * 5.49;
                } else if (sushiName.equals("maki")) {
                    price = numPortions * 4.69;
                } else if (sushiName.equals("uramaki")) {
                    price = numPortions * 4.49;
                } else if (sushiName.equals("temaki")) {
                    price = numPortions * 5.19;
                }
                break;
            case ("Sushi Bar"):
                if (sushiName.equals("sashimi")) {
                    price = numPortions * 5.25;
                } else if (sushiName.equals("maki")) {
                    price = numPortions * 5.55;
                } else if (sushiName.equals("uramaki")) {
                    price = numPortions * 6.25;
                } else if (sushiName.equals("temaki")) {
                    price = numPortions * 4.75;
                }
                break;
            case ("Asian Pub"):
                if (sushiName.equals("sashimi")) {
                    price = numPortions * 4.50;
                } else if (sushiName.equals("maki")) {
                    price = numPortions * 4.80;
                } else if (sushiName.equals("uramaki")) {
                    price = numPortions * 5.50;
                } else if (sushiName.equals("temaki")) {
                    price = numPortions * 5.50;
                }
                break;
            default:
                isValid = false;
                System.out.printf("%s is invalid restaurant!", restaurant);
                break;
        }
        if (symbol.equals("Y")) {
            price += 0.20 * price;
        }
        if (isValid) {
            System.out.printf("Total price: %.0f lv.", Math.ceil(price));
        }
    }
}
 

0