Проблем със сумите на втора задача от модула " Math concepts for developers "

Здравейте, 

използвам следния код: https://pastebin.com/UVYT5zej

Не мога да си обясня защо има разлика в сумите. Видях в интернет, че е грешка при закръглянето, но как това трябва да се оправи? 

Благодаря