Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Iskren.1990 avatar Iskren.1990 6 Точки

On time for Exam Упражнение: Вложени условни конструкции

https://pastebin.com/0sUn5Fpd

Може да бъде опростена за по-добре четливост като се раздели на две части и др. дреболии от рода на +=.

Джъдж ми дава 87 точки като горя на последните два теста (чудех се дали не са около 00:00 входовете).

Бих бил благодарен на едно рамо  :)

 

Тагове:
0
Programming Basics with JavaScript 14/08/2019 16:09:06
mark79 avatar mark79 634 Точки
Best Answer

Здравей,

ето едно примерно решение ..

function onTimeForTheExam(input) {
  let examHour = Number(input.shift());
  let examMinute = Number(input.shift());
  let arriveHour = Number(input.shift());
  let arriveMinute = Number(input.shift());

  let examTotalMinutes = examHour * 60 + examMinute;
  let arriveTotalMinutes = arriveHour * 60 + arriveMinute;

  if (arriveTotalMinutes > examTotalMinutes) {
    console.log("Late");
  }
  else if (examTotalMinutes - arriveTotalMinutes <= 30) {
    console.log("On time");
  }
  else {
    console.log("Early");
  }

  let result = Math.abs(examTotalMinutes - arriveTotalMinutes);
  if (examTotalMinutes - arriveTotalMinutes > 0) {
    if (result < 60) {
      console.log(`${result} minutes before the start`);
    } else {
      if (result % 60 < 10) {
        console.log(`${parseInt(result / 60)}:0${result % 60} hours before the start`);
      } else {
        console.log(`${parseInt(result / 60)}:${result % 60} hours before the start`);
      }
    }
  }
  else if (arriveTotalMinutes - examTotalMinutes > 0) {
    if (result < 60) {
      console.log(`${result} minutes after the start`);
    } else {
      if (result % 60 < 10) {
        console.log(`${parseInt(result / 60)}:0${result % 60} hours after the start`);
      } else {
        console.log(`${parseInt(result / 60)}:${result % 60} hours after the start`);
      }
    }

  }
}

Поздрави :)

0