Javascript Nested Loops - Exercise 04. Equal Sums Even Odd Position

На конзолата да се отпечатат на 1 ред разделени с интервал всички числа, които се намират между двете,

Първият дава 100 точки, вторият, очевидно щом пиша във форума, по-малко. Исках само да обърна внимание на условието.

 

function solve(input) {
    let firstN = Number(input[0]);
    let secondN = Number(input[1]);
    let result = ``;
    let sumCc = 0;
    let sumNh = 0;
    for (let currNum = firstN; currNum <= secondN; currNum++) {

        let num = currNum.toString();
        sumCc = Number(num[0]) + Number(num[2]) + Number(num[4]);
        sumNh = Number(num[1]) + Number(num[3]) + Number(num[5]);
        if (sumCc === sumNh)
        result += `${num} `;

    }
    console.log(result);

---------------------------------------------------------------------------------

 

function solve(input) {
    let firstN = Number(input[0]);
    let secondN = Number(input[1]);
    let result = ``;
    let sumCc = 0;
    let sumNh = 0;
    for (let currNum = firstN + 1; currNum < secondN; currNum++) {

        let num = currNum.toString();
        sumCc = Number(num[0]) + Number(num[2]) + Number(num[4]);
        sumNh = Number(num[1]) + Number(num[3]) + Number(num[5]);
        if (sumCc === sumNh)
        result += `${num} `;

    }
    console.log(result);
}