Проблем с Visual Studio 2019 Installation

Когато маркирам .NET desktop development при инсталацията отстрани не ми излиза да маркирам .NET core 2.1 development tools