Java movie

Една забавна страна на това да пишеш на Java

 

https://www.youtube.com/watch?v=_JaIJWo90D0