два знака след запетая

Здравей те, питам просто имформативно как мога да заместя Math.Round със {0:F2} , конкретно в този случай:

 static void Main(string[] args)
    {
        Console.Write("въведи радиос = ");
        double r = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Лице= ");
        double lice = Math.PI * r * r;
        Console.WriteLine(Math.Round(lice, 2));
        Console.Write("Периметър= ");
        double par = 2 * Math.PI * r;
        Console.Write(Math.Round(par, 2));