Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
eli.tt avatar eli.tt 1 Точки

Задача 4. Ергенско парти

Здравейте, заяде ми 4-та задача от Подготовка за изпит C# - Основи на програмирането. Judge ми дава 70/100 - първите 3 теста кодът нещо поднася, не мога да открия къде е грешката:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bachelor_Party
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int singerPay = int.Parse(Console.ReadLine());
            int peopleInThisGroup = 0;
            int guests = 0;
            int cover = 0;
            int totalIncome = 0;
            string command = string.Empty;
            while (command != "The restaurant is full")
            {
                command = Console.ReadLine();
                if (command != "The restaurant is full")
                {
                    peopleInThisGroup = int.Parse(command);
                    guests += peopleInThisGroup;
                    if (peopleInThisGroup < 5)
                        cover = 100;
                    else
                        cover = 70;
                    totalIncome += peopleInThisGroup * cover;
                }
                else break;
            }
            int difference = totalIncome - singerPay;
            if (difference > 0) Console.WriteLine($"You have {guests} guests and {difference} leva left.");
            else Console.WriteLine($"You have {guests} guests and {totalIncome} leva income, but no singer.");
        }
    }
}

Ако някой може да помогне, ще съм му наистина благодарна.

0
Programming Basics with C#
kkaraivanov avatar kkaraivanov 452 Точки

Ето моя код за сравнение

using System;

namespace BachelorParty
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int targetSum = int.Parse(Console.ReadLine());

      int totalPrice = 0;
      int counterGests = 0;
      string input = Console.ReadLine();
      while (input != "The restaurant is full")
      {
        int group = int.Parse(input);
        int curentGroupPrice = 0;
        counterGests += group;
        if (group < 5)
        {
          curentGroupPrice = group * 100;
        }
        else
        {
          curentGroupPrice = group * 70;
        }
        totalPrice += curentGroupPrice;
        input = Console.ReadLine();
      }
      if (totalPrice >= targetSum)
      {
        int dif = totalPrice - targetSum;
        Console.WriteLine($"You have {counterGests} guests and {dif} leva left.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"You have {counterGests} guests and {totalPrice} leva income, but no singer.");
      }
    }
  }
}

 

0
eli.tt avatar eli.tt 1 Точки

Да, разбрах защо ми дава грешките - за да си позволи изпълнител, приходите на организатора трябва да са сума не само по-голяма от хонорара на изпълнителя, но може и да е равна на този хонорар. В моя код беше заложено само сумата да е по-голяма. Сега сложих >= и се оправи. Благодаря за отговора!

0
Ineskolevaa avatar Ineskolevaa 0 Точки

Здравейте, дава ми грешка при парсването от стринг към инт , може ли помощ

 

import java.util.Scanner;

public class MensParty {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    int sumForGuest = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    String input = scan.nextLine();
     int allPeopleCnt = 0;
     double sumForAllPeople = 0;
    while (!input.equals("The restaurant is full.")) {


      int peopleCnt = Integer.parseInt(input);
      allPeopleCnt += peopleCnt;
      double income = 0;

      if (peopleCnt >= 5) {
        income = peopleCnt * 70;
      } else {
        income = peopleCnt * 100;
      }
      sumForAllPeople = sumForAllPeople + income;
      input = scan.nextLine();
    }
    double diff = Math.abs(sumForGuest - sumForAllPeople);
    if (sumForAllPeople < sumForGuest){
      System.out.printf("You have %d guests and %.0f leva income, but no singer.", allPeopleCnt, sumForAllPeople);
    } else {
      System.out.printf("You have %d guests and %.0f leva left.", allPeopleCnt, diff);
    }
  }
}
0