Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
en.yaneva avatar en.yaneva 4 Точки

Здравей, това е моето решениe на задачата. https://pastebin.com/VeUApD9v

Aко случайно си решила следващата задача (6. Movie Tickets) от същия изпит, бих била благодарна да споделиш код :)

0

Съжалявам, че толкова късно отговарям...Благодаря за решението! :)

Решила съм я:

movie = input()
standard_tickets_count = 0
kid_tickets_count = 0
student_tickets_count = 0
total_seats_taken = 0
while movie != "Finish":
  free_seats = int(input())
  taken_seats = 0
  for seat in range(free_seats):
    ticket_type = input()
    if ticket_type == "End":
      break
    taken_seats += 1
    if ticket_type == "student":
      student_tickets_count += 1
    elif ticket_type == "standard":
      standard_tickets_count += 1
    elif ticket_type == "kid":
      kid_tickets_count += 1

  total_seats_taken += taken_seats
  persent_taken = taken_seats / free_seats * 100
  print(f"{movie} - {persent_taken:.2f}% full.")

  movie = input()


print(f"Total tickets: {total_seats_taken}")

student_percent = student_tickets_count / total_seats_taken * 100
print(f"{student_percent:.2f}% student tickets.")

standard_percent = standard_tickets_count / total_seats_taken * 100
print(f"{standard_percent:.2f}% standard tickets.")

kid_percent = kid_tickets_count / total_seats_taken * 100
print(f"{kid_percent:.2f}% kids tickets.")
0
02/11/2019 09:21:55
Chyna avatar Chyna 7 Точки

Здравей :) Това е моето решение на Movie Tickets. https://pastebin.com/BT5QBqaE

Успех на изпита :)

0