Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Vankata83 avatar Vankata83 72 Точки

Task 5 Memory

Здравейте

Каква трябва да е сигнатурата на метода readCompaniesFromMemory в COMPANYMEMORYUTILS хедъра ?

Нещо съвсем се оплетох на тази задача :)

Този ред от мейна явно ме бърка: byte* memory = new byte[inputBytes.size()];

Ясно, че е заделяне на динамична памет, но не знам как точно да приема memory в метода.

 

Тагове:
0
C++ Advanced
Filipbg avatar Filipbg 26 Точки

Заповядай пример на функцията. Надявам се да е от полза 

#ifndef COMPANY_MEMORY_UTILS_H
#define COMPANY_MEMORY_UTILS_H

#include "Company.h"
using namespace std;

typedef unsigned char byte;

vector<Company> readCompaniesFromMemory(byte* memory, int numOfCompanies)
{
  vector<Company> allCompanies;
  for(int i = 0; i < numOfCompanies; ++i)
  {
    unsigned char idd = (*memory);
    int id = (int)idd;
    vector<char> namee;
    while(memory++)
    {
      if((*memory) != '\0' || (*memory) != 0)
        namee.push_back((*memory));
      else
        break;
    }
    string name;
    for(int k = 0; k < namee.size(); ++k)
		{
      name += namee[k];
		}
    ++memory;
    int numOfEmployees = (int)(*memory);
    vector<pair <char, char>> employeeNames;
    for(int k = 0; k < numOfEmployees; ++k)
    {
      ++memory;
      char first = toupper((*memory));
      ++memory;
      char second = toupper((*memory));
      employeeNames.push_back(pair <char, char> {first, second});
    }
    Company comp(id, name, employeeNames);
    allCompanies.push_back(comp);
    ++memory;
  }
  return allCompanies;
}
#endif // !COMPANY_MEMORY_UTILS_H

 

0
ThomasMore avatar ThomasMore -18 Точки

It proposes recognizing how to look at tremendous books inside a matter of an hour by methods for carefully assessing the summary of parts, examining and rehashing key territories and segments, and utilizing the subject once-over. On the off chance that you need to complete your organization, understand how to analyze. 

by: https://articleoftheweek.com/

-1
zzerro avatar zzerro 14 Точки

Считай го сякаш е най-обикновен масив, все едно

byte memory[]

 

А, дали функцията ще го тълкува като пойнтер(както е показал @Filipbg) или като  масив, е все едно. Обърни внимание, че името на масива е всъщност константен пойнтер към първия му елемент. Затова и двата начина ще работят еднакво(но достъпът през пойнтер е по-бърз от достъпа през индекси):

vector<Company> readCompaniesFromMemory(byte* memory, int numOfCompanies);


vector<Company> readCompaniesFromMemory(byte memory[], int numOfCompanies);

 

0
02/12/2019 20:02:07
Vankata83 avatar Vankata83 72 Точки

Благодаря на всички.

В крайна сметка се оказа нещо доста тъпо написано от моя страна, за да не мога да си рънна кода. Инициализирам вектора, който ще връщам с размер, който въобще не му е мястото там ;)

Както и да е :)

Благодаря за отговорите.

0