10. Ladybugs Javascript Arrays

Здравейте, някакви насоки за преправяне на кода? Програмата върви и дава правилен резултат при проверка но judge ми дава 60/100. 

Условие : https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/May-2019/JavaScript/03.%20JS-Fundamentals-Arrays/03.%20JS-Fundamentals-Arrays-Exercise.docx

Линк : https://pastebin.com/PxyMiaSN