Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
LoshaPanda avatar LoshaPanda 10 Точки

Computer Room

#include <iostream>
#include <cmath>

#include <string>

using namespace std;

int main()
{

	string month, time; int hours, people; double t_hours, h = 0;

	cin >> month >> hours >> people >> time;

	if (time == "day")
	{
		if (month == "march" || month == "april" || month == "may")
		{
			t_hours = 10.50; h = 10.50;
		}
		else  {
			t_hours = 12.60; h = 12.60;
		}
	}
	else if (time == "night")
	{
		if (month == "march" || month == "april" || month == "may")
		{
			t_hours = 8.40; h = 8.40;
		}
		else  {
			t_hours = 10.20; h = 10.20;
		}
	}

	if (people >= 4)
	{
		h -= h * 0.1;

	}
	if (hours >= 5)
	{
		h -= h * 0.5;
	}

	double  price = (h * people) * hours;

	cout.setf(ios::fixed);
	cout.precision(2);

	cout << "Price per person for one hour: " << h << endl;

	cout << "Total cost of the visit: " << price;

}

, Дава ми 80/100. Не мога да разбера защо..

Тагове:
0
Programming Basics
pkobakov avatar pkobakov 9 Точки

не съм сигурен, но пробвай с CW и на първото  намаление. така влизаш в хипотеза, когато хората са >=4, но времето е <5

0
CvetanSavov avatar CvetanSavov 0 Точки

случайно някой да я има и за java basic ? 

0