Functions - More Exercise
Loading...
+ Нов въпрос
willystyle avatar willystyle 1792 Точки

Като цяло функциите ти не са това, което трябва да бъдат. Опитвай се да ги пишеш чисти, в смисъл да приемат параметри и да връщат стойности, без да модифицират променливи от външния скоуп.

function numberModification(modifiedNumber) {
  while (getAverage(modifiedNumber) < 5) {
    modifiedNumber += '9';
  }
  console.log(modifiedNumber);

  function getSum(number) {
    let numToString = number.toString();
    let sum = 0;
    for (let i = 0; i < numToString.length; i++) {
      sum += Number(numToString[i]);
    }
    return sum;
  }

  function getAverage(num) {
    return getSum(num) / num.toString().length;
  }
}

ето и друго решение:

function numberModification2(number) {
  const getDigitsAverage = num => num.toString().split('').map(Number).reduce((a, b) => a + b, 0) / num.toString().length;
  while (getDigitsAverage(number) < 5) number += '9';
  console.log(number);
}

 

0
12/03/2020 16:01:06
catalun avatar catalun 15 Точки

Ок, мерси много ще ми е полза !

1