Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
veselinvalkanov avatar veselinvalkanov 0 Точки

08. Seize the Fire /дава ми 60/100 - някой,ако може да каже защо

level_of_fire = input().split("#")
water = int(input())

print("Cells:")

all_effort = 0
total_fire1 = 0
for fire in level_of_fire:
  args = fire.split(" =")
  type = args[0]
  cells = int(args[1])
  effort = 0
  total_fire = 0

  if water < cells:
    break
  else:

    if type == "High":
      if 80 < (cells) <= 130:
        effort += (cells) * 0.25
        water -= (cells)
        total_fire += effort * 4

      else:
        continue

    elif type == "Medium":
      if 50 < (cells) <= 81:
        effort += (cells) * 0.25
        water -= (cells)
        total_fire += effort * 4

      else:
        continue

    elif type == "Low":
      if 1 <= (cells) <= 51:
        effort += (cells) * 0.25
        water -= (cells)
        total_fire += effort * 4

      else:
        continue

  total_fire1 += total_fire
  all_effort += effort

  print(f" - {cells}")
print(f"Effort: {all_effort:.2f}")
print(f"Total Fire: {int(total_fire1)}")
Тагове:
0
Fundamentals Module
MartinBG avatar MartinBG 2680 Точки

Имаше грешки в range границите на някои от типовете огън, както и не беше спазена тази част от условието:

If you don’t have enough water to put out a given cell – skip it and try the next one.

(изпозван break вместо continue)

 

Оправения код:

level_of_fire = input().split("#")
water = int(input())

print("Cells:")

all_effort = 0
total_fire1 = 0
for fire in level_of_fire:
  args = fire.split(" =")
  type = args[0]
  cells = int(args[1])
  effort = 0
  total_fire = 0

  if water < cells:
    continue
  else:

    if type == "High":
      if 81 <= cells <= 125:
        effort += cells * 0.25
        water -= cells
        total_fire += effort * 4

      else:
        continue

    elif type == "Medium":
      if 51 <= cells <= 80:
        effort += cells * 0.25
        water -= cells
        total_fire += effort * 4

      else:
        continue

    elif type == "Low":
      if 1 <= cells <= 50:
        effort += cells * 0.25
        water -= cells
        total_fire += effort * 4

      else:
        continue

  total_fire1 += total_fire
  all_effort += effort

  print(f" - {cells}")
print(f"Effort: {all_effort:.2f}")
print(f"Total Fire: {int(total_fire1)}")

Старал съм се да не правя промени извън фиксовете, но имайте предвид, че повтарянето на код е лоша практика и трябва да се избягва винаги, без изключения.

Имам предвид този блок, който е използван 3 пъти:

        effort += cells * 0.25
        water -= cells
        total_fire += effort * 4

Помислете как да го има само веднъж и да бъде преизползван и за трите случая.

0