Учене от моя собствен

Здравейте. Започнах да уча Python преди 2 месеца. Това е първият език за програмиране, който изучавам. Правя безплатния курс в CodeAcademy (Python 2). След к192.168.0.1ато го завърша, аз планирам да платя членството и да направя останалите курсове. Исках да знам дали някой има някакви съвети отно192.168.l.lсно научаването даrouterlogin програмира сам. Добра идея ли е да плащате CodeAcademy? Има ли по-добри опции? Добри форми на практикуване и учене по-ефективно?